แผนผังในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 20

แผนผังในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 20

แผนผังในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 20 ไว้ดูประกอบกับรายชื่อบูธที่มาออกงานครั้งนี้