Tag - siam center

กิจกรรมสกรีนเสื้อลายพิเศษเพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมสกรีนเสื้อที่ออกแบบพิเศษโดยเหล่า ดีไซเนอร์ไทย ชั้นนำให้ฟรี! เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

Read more

รายงานเวลาเปิด-ปิดห้างและเส้นทางเดินรถ (17มค.57) by Promotion2U

สถานการณ์ช้อปปิ้งเวลาเปิด-ปิดห้างและเส้นทางเดินรถ ในเขตที่มีการชุมนุม วันที่ 17 ม.ค.57 ศูนย์การค้าต่างๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการชุมนุม แจ้งเวลาให้บริการต่างจากเวลาปกติบ้างเล็กน้อยนะคะ

Read more

รายงานเวลาเปิด-ปิดห้างและเส้นทางเดินรถ (15มค.57) by Promotion2U

สถานการณ์ช้อปปิ้งเวลาเปิด-ปิดห้างและเส้นทางเดินรถ ในเขตที่มีการชุมนุม วันที่ 15 ม.ค.57 ศูนย์การค้าต่างๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการชุมนุม แจ้งเวลาให้บริการต่างจากเวลาปกติบ้างเล็กน้อยนะคะ

Read more

รายงานเวลาเปิด-ปิดห้างและเส้นทางเดินรถ (14มค.57) by Promotion2U

สถานการณ์ช้อปปิ้งเวลาเปิด-ปิดห้างและเส้นทางเดินรถ ในเขตที่มีการชุมนุม วันที่ 14 ม.ค.57 ศูนย์การค้าต่างๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการชุมนุม แจ้งเวลาให้บริการต่างจากเวลาปกติบ้างเล็กน้อยนะคะ

Read more