โปรโมชั่น NokScoot 2019 บินด่วน! ชวนจอง…บินโอซาก้าไป-กลับ แค่ 5,546.-

บินญี่ปุ่นเที่ยวโอซาก้ากับ NokScoot ราคาโปรด่วนชวนจองบินไป-กลับ 5,546 บาทเท่านั้น บินไปกิน เที่ยว ช้อป ที่เจแปน ในราคาสุดคุ้ม