Tag - Foto Hotel

Tips to Trip by Promotion2U รีวิวทริปดำน้ำที่ภูเก็ต [ตอนที่7] รีวิว Foto Hotel, Silhouette Pool และ Tiffin Mama

เก็บแสงเย็นกับภาพซิลลูเอทที่ Foto Hotel และ Silhouette Pool และรีวิวบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าที่ Tiffin Mama ส่งท้ายก่อนปิดทริปภูเก็ต

Read more

Tips to Trip by Promotion2U รีวิวทริปดำน้ำที่ภูเก็ต [ตอนที่5] รีวิว Foto Hotel โรงแรมสวยของคนรักกล้อง

โรงแรมสวยๆจากใจคนรักกล้องแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2012 ดีไซน์เนอร์นั้นได้แรงบันดาลใจในการออกแบบและตกแต่งโรงแรมจากภาพถ่ายขาว-ดำทำมือที่บอกเล่าเรื่องราวเมืองภูเก็ต

Read more

Tips to Trip by Promotion2U รีวิวทริปดำน้ำที่ภูเก็ต [ตอนที่4] แวะอร่อยมื้อเย็นที่ร้านวันจันทร์ ย่านเมืองเก่า

ร้านอาหารย่านเมืองเก่า อร่อยกับอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศนั่งกินข้าวบ้านคุณย่าที่ร้าน วันจันทร์

Read more