Tag - Digital Gateway

รายงานเวลาเปิด-ปิดห้างและเส้นทางเดินรถ (17มค.57) by Promotion2U

สถานการณ์ช้อปปิ้งเวลาเปิด-ปิดห้างและเส้นทางเดินรถ ในเขตที่มีการชุมนุม วันที่ 17 ม.ค.57 ศูนย์การค้าต่างๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการชุมนุม แจ้งเวลาให้บริการต่างจากเวลาปกติบ้างเล็กน้อยนะคะ

Read more

รายงานเวลาเปิด-ปิดห้างและเส้นทางเดินรถ (15มค.57) by Promotion2U

สถานการณ์ช้อปปิ้งเวลาเปิด-ปิดห้างและเส้นทางเดินรถ ในเขตที่มีการชุมนุม วันที่ 15 ม.ค.57 ศูนย์การค้าต่างๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการชุมนุม แจ้งเวลาให้บริการต่างจากเวลาปกติบ้างเล็กน้อยนะคะ

Read more

Promotion Digital Gateway Grand Sale up to 50% Oct.2012

Digital Gateway ชวนคุณมาช้อปสินค้า IT & Gadget สุดล้ำ ที่ยกชบวนกันมาลดราคาสุดพิเศษให้คุณช้อปสูงสุดถึง 50% ทุกชั้นทั้งศูนย์การค้า

Read more