Tag - DairyqueenTH

New ! Hazelnut Chocolate Blizzard เมนูใหม่สุดฟินจาก Dairy Queen

ต้องเข้มข้นเราถึงลอง ! กับเมนูใหม่สุดอร่อยแบบที่ต้องไปซ้ำจนกว่าจะหมดเขต "บลิซซาร์ด ช็อกโกเเลต เฮเซลนัท" ที่มีให้เลือกถึง 3 เมนูใคอล ฯ เดียววว

Read more