เคาะแล้ว “เราชนะ” ช่วยโควิด 7,000.- อีก 2.4 ล้านคน ขยายระยะเวลาถึง 30 มิ.ย. 64

?เคาะแล้ว “เราชนะ” ช่วยโควิด 7,000.- อีก 2.4 ล้านคน ขยายระยะเวลาโครงการถึง 30 มิ.ย. 64?

รายละเอียดการขอสินเชื่อฉุกเฉินสู้โควิด19 จาก ธนาคารออมสิน #2Uแนะนำ

? อีกหนึ่งโอกาสให้กับผู้ถูกผลกระทบจากไวรัส COVID-19 สำหรับ “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน จาก ธนาคารออมสิน” ?‍?‍??‍♀?‍?