Tag - Central Card

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ติ่มซำฮ่องกง 4 จ่าย 3 @ ฮ่องเต้ภัตตาคาร

อร่อยคุ้มที่ ฮ่องเต้ ภัตตาคารอาหารจีน ที่โรงแรม The Ambassador Bangkok อิ่มหนำสำราญกันให้เต็มที่กับ บุฟเฟ่ต์ติ่มซำฮ่องกง มื้อกลางวัน หรือมื้อค่ำ

Read more