Tag - ACCESSORIZE ลดราคา

Promotion ACCESSORIZE Sale 70% On Top 5-10% off (Jan 2013)

ต่อยอดโปรโมชั่น จากเครื่องประดับ Accessorize จากเซลกระจาย ส่งท้ายปี 70% ลดออนท็อปให้อีก 5-10% ตามเงื่อนไข

Read more

Promotion Accessorize Sale up to 70% July.2012

Accessorize เซลเพิ่มเป็น 70% ให้ช้อปกันแล้วค่ะ!! ทั้งเครื่องประดับ,แว่นกันแดด และ กระเป๋า(ลดสูงสุด 50%)

Read more

โปรโมชั่น ACCESSORIZE Futher Reductions Sale Jan.2012 ลดสูงสุด 70%

ข่าวดีค่ะ!!ตอนนี้ ACCESSORIZE ลด 70% เกือบทั้งร้านแล้วนะคะ ลดส่งท้ายกันแรงๆเริ่มตั้งแต่แล้ววันนี้แล้วค่ะ อ่อ...ลดเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นนะคะ

Read more