Tag - ไก่ทอด KFC สั่ง 4 จ่าย 3

โปรโมชั่น KFC Delivery จ่าย 3 ได้ถึง 4 สั่งไก่ทอด 4 ชิ้นในราคาแค่ 3 เท่านั้น

โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก KFC ให้คุณอร่อยคุ้มถึงที่บ้าน เมื่อสั่งไก่ทอด 4 ชิ้นแต่จ่ายในราคาแค่ 3 ชิ้นเท่านั้น (ราคา 105 บาท)

Read more