โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ มา 3 จ่าย 2

สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ณ ห้องอาหาร โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ (Eastin Grand Sathorn Bangkok) ห้องอาหารนานาชาติ เดอะ กลาส เฮ้าส์