โปรโมชั่น KTC Lucky Day 1000 points for 300 Bahts [Sep 2013]

แลกแต้มแบบคุ้มๆกับ KTC Lucky Day 1,000 คะแนนแทนเงินสดได้ถึง 300 บาท #promotion2u