โปรโมชั่นเทสโก้ โลตัสจัดหนัก New iPad [iPad3] ลด 6,000.- (พค.56)

โลตัสจัดหนัก จับ The new iPad (3rd) หรือ iPad3 มาเลหลังกันแรงๆ 6,000 บาททันที