เคาะแล้ว “เราชนะ” ช่วยโควิด 7,000.- อีก 2.4 ล้านคน ขยายระยะเวลาถึง 30 มิ.ย. 64

?มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ครม.เห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายเป็น 33.5 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายระยะเวลาโครงการไปอีกด้วยย??✨ รายละเอียดเพิ่มเติมรออัปเดตอีกครั้งจ้า

??  แจก

7,000.-

เพิ่ม

2.4

ล้านคน ?  ขยายระยะเวลาโครงการถึง

30 มิ.ย.64

(จากเดิม ถึง 31 พ.ค.64 )