Tollway ปรับขึ้นราคาในรอบ 5 ปี !

โทลล์เวย์เตรียมปรับขึ้นราคาแล้ว เริ่มธันวาคมนี้ !!

🔶 ไม่ไหวก็ต้องไหว ทางด่วนโทลล์เวย์ ดอนเมือง ประกาศปรับขึ้นราคาใหม่ ในรอบ 5 ปี !! 🌟 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป ใครที่ต้องใช้ทางด่วนไหน ลองดูราคาที่ปรับขึ้นได้เลยยยย ~~ 💨💨


ปรับราคาใหม่ ตามนี้เลย
🔸ขาเข้า ช่วงดินแดง-ดอนเมือง
👉🏻รถ 4 ล้อ เดิม 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท
👉🏻รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

🔹ขาเข้า ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน
รถ 4 ล้อ เดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท
รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

🔸ขาออก ช่วงอนุสรณ์สถาน – ดินแดง
รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 115 บาท
รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท ปรับเป็น 155 บาท

🔹ขาออก ช่วงดอนเมือง – ดินแดง
รถ 4 ล้อ จาก 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท
รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

💥ขึ้นราคาแบบนี้ ก็จุกกันสิคะ แต่ไม่เป็นไร เราจะจับมือผ่านไปด้วยกันน้า 💕