Promotion 555 รวยลั่น ขับมันส์ สนั่นเมือง (ก.ย-พ.ย 62)

เพียงแค่อร่อยกับขนม 15 บาท ก็มีสิทธิ์ลุ้นรวยไปด้วยกัน

?เพียงแค่อร่อยกับขนม 15 บาท ก็มีสิทธิ์ลุ้นรวยไปด้วยกัน✨

ใครอยากโชคดีมีชัย☺️และมีความอร่อยไปพร้อมๆ กัน เพียงแค่ 15 บาท คุณก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรวย อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล เพราะคุณจะรวยไม่รู้ตัว แถมได้ลุ้นสุดตัว แต่ลุ้นง่ายๆได้ตั้ง 4?ครั้ง

?แค่ซื้อ ฮอลล์ เดนทีน และคลอเร็ท?ครบ 15 บาท ขึ้นไป แล้วส่งใบเสร็จผ่าน line @555HDC แค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้น แอบเชียร์รอรับโชคไปด้วยกันได้

?ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้. – 22 พ.ย.62

คุณสามารถร่วมสนุกในรายการ 555 รวยลั่น ขับมันส์ สนั่นเมือง ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ได้โดยวิธีง่ายๆ ดังนี้:

1. แนบฉลากผลิตภัณฑ์ ฮอลล์ หรือ เดนทีน หรือ คลอเร็ท (จะสินค้าใดสินค้าหนึ่ง หรือแนบผสมกันมาก็ได้) ขนาดใด รสใดก็ได้ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 15 บาท ลงบนกระดาษ (กระดาษอะไรก็ได้) ตัดขนาดเท่าไปรษณียบัตร พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษ

2. ใส่ซอง หรือกล่องพัสดุ ส่งมาที่ ตู้ ปณ.5 ปณศ.บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 (กรณีไม่นำฉลากใส่ซองจดหมาย หรือกล่องพัสดุ อาจโดนไปรษณีย์ตีกลับได้)

3. กระดาษที่ตัดเกินขนาดไปรษณียบัตรจนผิดสังเกต จะถูกคัดออกจากการจับรางวัล

4. ฉลากผลิตภัณฑ์ที่แนบมานั้นจะต้องมี ตราสินค้า (Logo) ฮอลล์, เดนทีน, คลอเร็ท อยู่บนฉลากอย่างชัดเจน (กรณี ตัดส่วนอื่นของฉลากสินค้ามา แต่ไม่เห็นเครื่องหมายตราสินค้าฮอลล์ หรือ เดนทีน หรือคลอเร็ท ถือว่าฉลากนั้นเป็นโมฆะ)

5. กรณีผลิตภัณฑ์เป็นทรงกล่อง หรือรูปทรงอื่น เช่น Halls XS, คลอเร็ท แอคติเฟรช หรือ คลอเร็ท มินต์ แท็บ หรือ เดนทีน สแปลช หรือ เดนทีน เวฟ ก็สามารถส่งเข้าร่วมสนุกได้ โดยใช้เทปใสติดผลิตภัณฑ์ลงบนกระดาษตัดขนาดเท่าไปรษณียบัตร เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ลงบนกระดาษ และนำใส่กล่องพัสดุ ส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่อยู่ข้างต้น

6. ยกตัวอย่างกรณีการส่งลูกอม ฮอลล์ชนิดเม็ด สามารถติดฉลากผลิตภัณฑ์ลูกอมฮอลล์ชนิดเม็ด เข้าร่วมรายการได้โดยทางรายการขอกำหนดมูลค่าที่เม็ดละ 0.67 บาท (3 เม็ด 2 บาท) โดยตามกติกาแล้วจะต้องแนบฉลากผลิตภัณฑ์ฮอลล์ชนิดเม็ด 23 ฉลาก เพื่อให้ได้มูลค่าขั้นต่ำ 15 บาท ในการเข้าร่วมรายการ

7. ยกตัวอย่างกรณีฉลากผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะถุงขนาดใหญ่ เช่น ถุงผลิตภัณฑ์ฮอลล์ หรือ คลอเร็ท ขนาด 50 เม็ด หรือ 100 เม็ด ซึ่งมีขนาดใหญ่ ผู้ร่วมรายการจะต้องนำชิ้นส่วนทั้งหมดของถุงขนาดใหญ่ (แต่ไม่รวมซองขนาดเล็กด้านใน)เพื่อนำมาติดบนกระดาษขนาดเท่าไปรษณียบัตร เพื่อเข้าร่วมรายการได้

หรือคุณสามารถเลือกร่วมสนุกในรายการ 555 รวยลั่น ขับมันส์ สนั่นเมือง ผ่านช่องทาง LINE application ได้ง่ายๆ โดย:

1. ซื้อผลิตภัณฑ์ฮอลล์ หรือ เดนทีน หรือ คลอเร็ท (แบบใด ขนาดใด รสใด ก็ได้) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 15 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับใบเสร็จจาการซื้อสินค้า

2. กดเพิ่มเพื่อน @555hdc ผ่าน LINE Application จากนั้นสามารถร่วมรายการโดย พิมพ์ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ร้านค้าที่ซื้อสินค้า รหัสใบเสร็จ และกดยืนยันข้อมูลเพื่อร่วมรายการ

3. กรุณาเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ซื้อสินค้าไว้เพื่อยืนยันสิทธิการรับรางวัล

กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

● ร่วมรายการโดยการซื้อสินค้าฮอลล์ หรือเดนทีน หรือคลอเร็ท ขนาดใดรสชาติใดก็ได้ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 15 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยเพิ่มเพื่อน @555hdc ผ่าน application LINE จากนั้นสามารถร่วมรายการโดย พิมพ์ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ร้านค้าที่ซื้อสินค้า รหัสใบเสร็จ และกดยืนยันข้อมูลเพื่อร่วมรายการ

● หรือสามารถร่วมรายการโดยการตัดกระดาษขนาดเท่าไปรษณียบัตร (กระดาษอะไรก็ได้) และติดฉลากสินค้าฮอลล์ เดนทีน คลอเร็ท ขนาดใดรสใดก็ได้ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 15 บาท ลงบนกระดาษ และส่งมายัง ตู้ ปณ.5 ปณศ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อร่วมรายการ

● ระยะเวลารายการตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 – 22 พฤศจิกายน 2562

● จับรางวัล 4 ครั้ง วันที่ 11 ต.ค. 2562, 28 ต.ค. 2562, 12 พ.ย. 2562 และ 26 พ.ย. 2562 ณ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 35 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เวลา 14.00 น.

● ประกาศรางวัล 4 ครั้ง วันที่ 16 ต.ค. 2562, 1 พ.ย. 2562, 16 พ.ย. 2562 และ 1 ธ.ค. 2562

● ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้

● รายการคลอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย

● ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

● คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมรายการมีข้อพิพาทหรือทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

● ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

● พนักงานบริษัทมอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

● กรุณาเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ซื้อสินค้าไว้เพื่อยืนยันสิทธิการรับรางวัล

● ติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจบรายการ โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 35 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 สำหรับผู้โชคดีที่ถูกรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อให้รายละเอียดในการดำเนินการรับของรางวัล

● ประกาศชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีได้ที่ LINE Account @555hdc หรือ เว็ปไซต์ www.555campaign.com หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 02-789-3079 และบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ของวันถัดไปของการประกาศผลรางวัลแต่ละครั้ง

● ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า ในกรณีของรางวัลที่กำหนดไว้ขาดตลาด

● หนังสืออนุญาตเลขที่ 1466/2562 – 1477-2562

รายละเอียดของรางวัล ดังนี้
รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i รุ่นดรัมเบรก มูลค่าคันละ 42,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 840,000 บาท
รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 รุ่น 128 Gb. มูลค่าเครื่องละ 25,900 บาท จำนวน 9 รางวัล รวมมูลค่า 233,100 บาท
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 5,270 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 105,400 บาท
รางวัลที่ 4 บัตรเติมเงิน True Move H มูลค่า 500 บาท จำนวน 48 รางวัล รวมมูลค่า 24,000 บาท

ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยรหัสใบเสร็จจาก 7-11
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i รุ่นดรัมเบรก มูลค่าคันละ 42,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 210,000 บาท
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 5,270 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 26,350 บาท
รางวัลที่ 3 บัตรเติมเงิน True Move H มูลค่า 500 บาท จำนวน 22 รางวัล รวมมูลค่า 11,000 บาท

ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยรหัสใบเสร็จจาก Tops
รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 รุ่น 128 Gb. มูลค่าเครื่องละ 25,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 25,900 บาท
รวมของรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 130 รางวัล รวมมูลค่า 1,475,750 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 2
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i รุ่นดรัมเบรก มูลค่าคันละ 42,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 840,000 บาท
รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 รุ่น 128 Gb. มูลค่าเครื่องละ 25,900 บาท จำนวน 9 รางวัล รวมมูลค่า 233,100 บาท
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 5,270 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 105,400 บาท
รางวัลที่ 4 บัตรเติมเงิน True Move H มูลค่า 500 บาท จำนวน 48 รางวัล รวมมูลค่า 24,000 บาท

ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยรหัสใบเสร็จจาก 7-11
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i รุ่นดรัมเบรก มูลค่าคันละ 42,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 210,000 บาท
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 5,270 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 26,350 บาท
รางวัลที่ 3 บัตรเติมเงิน True Move H มูลค่า 500 บาท จำนวน 22 รางวัล รวมมูลค่า 11,000 บาท

ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยรหัสใบเสร็จจาก Tops
รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 รุ่น 128 Gb. มูลค่าเครื่องละ 25,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 25,900 บาท รวมของรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 130 รางวัล รวมมูลค่า 1,475,750 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 3
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i รุ่นดรัมเบรก มูลค่าคันละ 42,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 840,000 บาท
รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 รุ่น 128 Gb. มูลค่าเครื่องละ 25,900 บาท จำนวน 9 รางวัล รวมมูลค่า 233,100 บาท
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 5,270 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 105,400 บาท
รางวัลที่ 4 บัตรเติมเงิน True Move H มูลค่า 500 บาท จำนวน 65 รางวัล รวมมูลค่า 32,500 บาท

ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยรหัสใบเสร็จจาก 7-11
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i รุ่นดรัมเบรก มูลค่าคันละ 42,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 210,000 บาท
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 5,270 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 26,350 บาท
รางวัลที่ 3 บัตรเติมเงิน True Move H มูลค่า 500 บาท จำนวน 22 รางวัล รวมมูลค่า 11,000 บาท

ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยรหัสใบเสร็จจาก Tops
รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 รุ่น 128 Gb. มูลค่าเครื่องละ 25,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 25,900 บาท
รวมของรางวัลครั้งที่ 3 จำนวน 147 รางวัล รวมมูลค่า 1,484,250 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 4
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์คาวาซากิ Z400 มูลค่าคันละ 190,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 190,000 บาท
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i รุ่นดรัมเบรก มูลค่าคันละ 42,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 840,000 บาท
รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 รุ่น 128 Gb. มูลค่าเครื่องละ 25,900 บาท จำนวน 9 รางวัล รวมมูลค่า 233,100 บาท
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 5,270 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 105,400 บาท
รางวัลที่ 5 บัตรเติมเงิน True Move H มูลค่า 500 บาท จำนวน 65 รางวัล รวมมูลค่า 32,500 บาท

ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยรหัสใบเสร็จจาก 7-11
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i รุ่นดรัมเบรก มูลค่าคันละ 42,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 210,000 บาท
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 5,270 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 26,350 บาท
รางวัลที่ 3 บัตรเติมเงิน True Move H มูลค่า 500 บาท จำนวน 22 รางวัล รวมมูลค่า 11,000 บาท

ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยรหัสใบเสร็จจาก Tops
รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 รุ่น 128 Gb. มูลค่าเครื่องละ 25,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 25,900 บาท
รวมของรางวัลครั้งที่ 4 จำนวน 148 รางวัล รวมมูลค่า 1,674,250 บาท

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 555 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,110,000 บาท