โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ โปรโมชั่นอาหารและเครื่องดื่ม

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ทุเรียน 2019

หนึ่งปีมีครั้งเดียว! จุใจกับเทศกาลทุเรียนและผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ทุเรียนไม่อั้น + ผลไม้จัดเต็ม!…อร่อยจัดเต็มแบบไม่ยั้ง ในงาน Thailand Amazing Durian 2019 กันได้แล้ว!!

The Original Thailand s Amazing Durian Fruit Fest 2019

หนึ่งปีมีครั้งเดียว! จุใจกับเทศกาลทุเรียนและผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พบกับราชาแห่งผลไม้ ทุเรียนหมอนทอง มังคุด มะม่วง เงาะ เมล่อน แตงโม ลองกอง และ หลากหลายเมนูดับร้อน อาทิ ไอศครีมกะทิ มะพร้าวน้ำหอม ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน

? ราคาบัตรบุฟเฟ่ต์ 479 บาท ต่อคน / ต่อรอบ

?? ซื้อบัตรผ่านเคาน์จำหน่ายบัตรหน้างาน ได้ตั้งแต่ 19 – 25 เม.ย 62 ?’

? ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ Square B

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก: https://www.facebook.com/TopsThailand/

The Original Thailand s Amazing Durian Fruit Fest 2019 FULL

เงื่อนไขการทานบุฟเฟ่ต์ งาน The Original Thailand’s Amazing Durian & Fruit Fest 2019

 • รอบการทานบุฟเฟ่ต์ 11.00 – 12.00 น. / 13.00 – 14.00 น. / 15.00 – 16.00 น. / 17.00 – 18.00 น. / 19.00 – 20.00 น.
 • จำกัดเวลาในการรับประทานสูงสุด 1 ชั่วโมง / รอบ
 • ขอสงวนสิทธิ์ปรับท่านละ 1,000 บาท หากรับประทานเหลือมากกว่า 1 ใน 3 จากอาหารที่เลือกมา
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ หรือมีส่วนสูงไม่เกิน 130 ซม. รับประทานฟรี และสำหรับเด็กที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไปหรือมีส่วนสูงเกิน 130 ซม. คิดราคาบัตรบุฟเฟ่ต์ปกติ
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองดูแลตลอดระยะเวลาที่อยูในงาน
 • ผู้ร่วมงานจะต้องรับประทานอาหารภายในงานเท่านั้น ไม่สามารถนำอาหารออกนอกพื้นที่จัดงานหรือนำอาหารกลับบ้าน
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยง, อาหาร และเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาภายในบริเวณงาน
 • การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้าและค่าบริการให้แก่ผู้จัดงานครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงิน ยกเลิกรายการ ขอส่วนลด เสนอแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนรอบการเข้าร่วมทานบุฟเฟ่ต์ตามที่ระบุข้อมูลไว้บนบัตร ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด รวมถึงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขในการจัดงานได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า