ท่องเที่ยว

โปรโมชั่น นกแอร์ 2562 ส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ บินเริ่มต้น 750.-

นกแอร์ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยตั๋วโปรโมชั่น ราคาเริ่มต้นเพียง 750 บาทเท่านั้น!!

ต้อนรับปีใหม่จากใจนกแอร์ Happy New Year 2019 ???

นกแอร์ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยตั๋วโปรโมชั่น ราคาเริ่มต้นเพียง 750 บาท บินเที่ยวที่ไหนก็สบายใจสุดๆ จำนวนจำกัดแค่ 600,000 ที่นั่งเท่านั้น!! 

เฉพาะเส้นทางบินที่กำหนด อาจไม่มีให้บริการในบางวันบางเที่ยวบิน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

Promotion Nokair 2019 Happy New year Fly Started 750

ราคาพิเศษสำหรับตั๋วประเภท บินเบาๆ เท่านั้น

 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • บริการน้ำดื่มบนเครื่อง
 • เลือกที่นั่งได้เองล่วงหน้า

เริ่มต้นที่ 750 บาท (ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน) ในเส้นทาง

 • พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ กระบี่ ระนอง ตรัง ขอนแก่น ภูเก็ต ชุมพร นครพนม เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เลย ร้อยเอ็ด สกลนคร นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่

ราคาเริ่มต้นที่ 1,250 บาท (ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน) ในเส้นทาง

 • แพร่ ลำปาง แม่สอด เชียงใหม่-อุดรธานี ย่างกุ้ง และ โฮจิมินห์

Promotion Nokair 2019 Happy New year Fly Started 750 Price1

ราคาพิเศษสำหรับตั๋วประเภท บินสบาย เท่านั้น

 •  ได้สิทธิ์กระเป๋า 15 กก.
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • บริการน้ำดื่มบนเครื่อง
 • เลือกที่นั่งได้เองล่วงหน้า
 • รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) 150 ไมล์สะสม

ราคาเริ่มต้นที่ 1,050 บาท (ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน) ในเส้นทาง

 • พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ กระบี่ ระนอง ตรัง ขอนแก่น ภูเก็ต ชุมพร นครพนม เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เลย ร้อยเอ็ด สกลนคร นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่

ราคาเริ่มต้นที่ 1,550 บาท (ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน) ในเส้นทาง

 • แพร่ ลำปาง แม่สอด และ เชียงใหม่-อุดรธานี

ราคาเริ่มต้นที่ 1,750 บาท (ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน) ในเส้นทาง

 • ย่างกุ้ง และ โฮจิมินห์

Promotion Nokair 2019 Happy New year Fly Started 750 Price2

ระยะเวลาการจอง

สำรองที่นั่งได้ระหว่าง วันนี้ – 6 มกราคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 กันยายน 2562

วิธีการจอง

สำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ http://bit.ly/2CLl7Rd

Promotion Nokair 2019 Happy New year Fly Started 750 FULL

เงื่อนไขและข้อกำหนดโปรโมชั่น นกแอร์ 2562 ส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ บินเริ่มต้น 750.-

 • ราคาพิเศษสำหรับตั๋วประเภท บินเบาๆ เท่านั้นราคาเริ่มต้นที่ 750 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ กระบี่ ระนอง ตรัง ขอนแก่น ภูเก็ต ชุมพร นครพนม เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เลย ร้อยเอ็ด สกลนคร นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่
 • ราคาเริ่มต้นที่ 1,250 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง แพร่ ลำปาง แม่สอด เชียงใหม่-อุดรธานี ย่างกุ้ง และ โฮจิมินห์
 • ราคาพิเศษสำหรับตั๋วประเภท บินสบาย เท่านั้นราคาเริ่มต้นที่ 1,050 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ กระบี่ ระนอง ตรัง ขอนแก่น ภูเก็ต ชุมพร นครพนม เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เลย ร้อยเอ็ด สกลนคร นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่
 • ราคาเริ่มต้นที่ 1,550 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง แพร่ ลำปาง แม่สอด และ เชียงใหม่-อุดรธานี
 • ราคาเริ่มต้นที่ 1,750 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง ย่างกุ้ง และ โฮจิมินห์
 • สำรองที่นั่งในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562
 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วัน
 • ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ฟรี บริการน้ำดื่มบนเครื่อง
 • สำหรับตั๋วประเภท บินสบาย รวมสัมภาระเช็คอิน 15 กิโลกรัม สำหรับเส้นทางในประเทศ และรวมสัมภาระเช็คอิน 20 กิโลกรัม สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของนกแอร์ได้
 • โปรโมชั่นราคาพิเศษมีจำนวน 600,000 ที่นั่งและอาจไม่มีให้บริการในบางวันบางเที่ยวบิน
 • สำหรับเส้นทางต่อรถ และเส้นทางต่อเรือ จะได้รับราคาพิเศษเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
 • สามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokair.com และบนสมาร์ทโฟนที่ m.nokair.com หรือผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบ iOS ( iPhone / iPad / iPod Touch ) แอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ Android, OTA และ NOK Smile Booking (TA module)
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางวัน และบางเที่ยวบิน
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ผ่านทาง Call Center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิมที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
 • สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบินนกแอร์ 
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า