โปรโมชั่น Starbucks Buy 1 Get 1 Free 3 เมนูพิเศษ!!

โปรโมชั่นสตาร์บั๊คส์ ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี!! กลับมาเติมความสดชื่นให้ทุกคนอีกครั้ง กับเครื่องดื่มที่หลายคนชื่นชอบ 3 เมนูสูตรสดชื่นพิเศษ!!

โปรโมชั่นสตาร์บั๊คส์ ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี!! กลับมาเติมความสดชื่นให้ทุกคนอีกครั้ง กับเครื่องดื่มที่หลายคนชื่นชอบ 3 เมนูสูตรสดชื่นพิเศษ!!

  • Apricot & Peach Yogurt
  • Ruby Red Grape
  • Acai Mixed Berry Yogurt

 

เมื่อซื้อเครื่องดื่มทั้ง 3 เมนูนี้ 1 แก้ว รับฟรีเครื่องดื่มทั้ง 3 เมนูนี้ เมนูใดก็ได้อีก 1 แก้วไปเลย

รับสิทธิ์สดชื่น X2 กับ โปรโมชั่น Starbucks Buy 1 Get 1 Free 3 เมนูพิเศษ!! ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 ต.ค. – 5 พ.ย. 61 นะคะ

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Starbucks Buy 1 Get 1 Free 3 เมนูพิเศษ!!

  • ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขา ยกเว้นสาขาในสนามบิน การซื้อผ่านบริการ Drive Thru
  • จำกัดสิทธิ์ในการซื้อท่านละ 2 แก้ว รับฟรี 2 แก้ว
  • สงวนสิทธิ์รับแก้วฟรีทันที ไม่สามารถรับภายหลังได้
  • เครื่องดื่มฟรีต้องมีราคาเท่ากับหรือน้อยกว่าแก้วที่ซื้อ
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • สมาชิก My Starbucks Rewards™ จะได้รับดาว และแก้วที่สะสมเครื่องดื่ม 12 แก้วรับฟรี 1 แก้ว ตามจำนวนแก้วที่ชำระเงินเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด