โปรโมชั่นดีแทค รีวอร์ด บุฟเฟ่ต์มา 2 จ่าย 1 ที่ Sukishi Tokyo Buffet และ Seoul Grill

 

 

กรุณากดรหัสรับสิทธิ์ ณ ร้านค้า เมื่อจะใช้บริการเท่านั้น โดยแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอโทรศัพท์แก่พนักงาน **ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือกรณีอื่นๆ

เงื่อจไขและข้อกำหนด

 • กดรหัสรับสิทธิ์ ณ ร้านค้า
 • ลูกค้า Blue Member สามารถรับสิทธิ์ได้
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคและแฮปปี้ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ใบเสร็จ/เลขหมาย/ตลอดรายการ (มา 2 ท่าน จ่าย 1 ท่าน ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 เลขหมาย เท่านั้น)
 • จำกัด 4,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสิทธิ์จากการ capture หน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะ บุฟเฟ่ต์ราคาผู้ใหญ่ปกติ เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะวันที่ 26 ก.พ.59 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดของบัตรสมาชิกหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก ต้องเลือกรับส่วนลดส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น
 • สามารถสะสมคะแนนในบัตรสมาชิกซูกิชิได้ เมื่อคำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น
 • กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดยแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พนักงานสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใด ๆ
 • ไม่สามารถนำมาแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาพอาหารใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น