โปรโมชั่นกิน เที่ยว ช้อป แบบ Non Stop กับปรากฏการณ์ 0%จากบัตรกสิกรไทย

เทศกาลแห่งความสุข (ในการช้อป) ยังไม่จบ!!….กิน เที่ยว ช้อป แบบ Non Stop กับปรากฏการณ์ 0% ด้วยศูนย์ความสุขจาก บัตรเครดิตกสิกรไทย

ไม่ว่าจะชิม ชิล ช้อปก็จัดให้ 0% ทุกร้าน ทุกที่ แบ่งจ่ายสบายๆ 0% (นานสูงสุด 6 เดือน/ เมื่อมียอดใช้จ่าย 4,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป)

ง่ายๆแค่รูดแล้วโทร 02-888-8888 กด823

Promotion Kbank Happiness 0 Percent Plan

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์กับโปรโมชั่นกิน เที่ยว ช้อป แบบ Non Stop กับปรากฏการณ์ 0%จากบัตรกสิกรไทย

 • ดอกเบี้ย 0% สำหรับการเลือกแบ่งจ่าย 3 เดือน ลแะ 6 เดือนเท่านั้น สำหรับงวดแบ่งจ่าย 10 เดือน มีดอกเบี้ย 0.89% ต่อเดือน
 • ต้องเป็นยอดการใช้จ่ายระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่จะขอรับบริการต้องมีดังนี้
 • -ยอดแบ่งจ่าย 3 เดือน จะต้องมียอดใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท /เซลล์สลิป
 • -ยอดแบ่งจ่าย 6 เดือน จะต้องมียอดใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 6,000 บาท /เซลล์สลิป
 • -ยอดแบ่งจ่าย 10 เดือน จะต้องมียอดใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท /เซลล์สลิป
 • ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ โทร. 02-888-8888 กด 823 เพื่อขอใช้บริการก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของธนาคารเท่านั้น
 • เฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดชำระเต็มจำนวน และไม่ได้ใช้บริการ Smart Pay by Phone แบบมีดอกเบี้ยในรอบบัญชีเดือน ธ.ค.58
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 3 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น
 • ยอดที่ขอใช้บริการจะต้องไม่เป็นยอดที่เกิดจากการใช้วงเงินชั่วคราว
 • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือนได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ,
 • บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย
 • รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, รายการแบ่งจ่าย Kbank Smart Pay, การชำระเงินบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนทุกประเภท, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่สามารถขอใช้บริการนี้ได้
 • ในกรณียกเลิกบัตร ธนาคารมีสิทธิ์เรียกเก็บยอดค้างชำระรวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆเต็มจำนวนทันที
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

By Promotion2U

โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ