โปรโมชั่น การบินไทย ธันวาพาพ่อเที่ยว 2558 บินในประเทศเริ่มต้น 1,700.-

Promotion Thai airways travel Dad 2015 fly Started 1,700.-

Promotion Thai airways travel Dad 2015

ธันวาคมนี้ พาคุณพ่อไปเที่ยว ภูเก็ตกันเถอะ การบินไทยเค้าจัด โปรโมชั่น “ธันวาพาพ่อเที่ยว” ให้คุณบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่เมืองท่องเที่ยวสำคัญๆทั้ง เชียงใหม่, ภูเก็จ, กระบี่ และ สมุย ในราคาพิเศษ

**รายละเอียดอัตราค่าโดยสาร**

เส้นทาง ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียวต่อ 1 ท่าน เริ่มต้นที่(บาท)

เชียงใหม่

2,000

เชียงใหม่(Advance purchase 14 days)

1,700

ภูเก็ต

2,250

ภูเก็ต(Advance purchase 14 days)

2,000

กระบี่

2,000

กระบี่(Advance purchase 14 days)

1,850

สมุย

4,300

 

*** ราคาข้างต้นนี้ รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน *** ระยะเวลาการจอง

ออกบัตรโดยสาร : วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2559

ช่วงเวลาเดินทาง

เริ่มออกเดินทาง : 01 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

วิธีการจอง

รีบจับจองเป็นเจ้าของด่วน! คลิก http://bit.ly/TGtanwa *ที่นั่งมีจำนวนจำกัดน้า*

 โปรโมชั่น การบินไทย ธันวาพาพ่อเที่ยว 2558 บินในประเทศเริ่มต้น 1,700.-

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสารกับ โปรโมชั่น การบินไทย ธันวาพาพ่อเที่ยว 2558 บินในประเทศเริ่มต้น 1,700.-

  1. 1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย ตัวแทนจำหน่าย และ Internet ของบริษัท ฯ 2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย เท่านั้น ( Valid TG 3 Digits Flight only ). 3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 และ เดินทางตั้งแต่ วันที่ 01 ธันวาคม 2558  ถึง  29 กุมภาพันธ์ 2559 4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง 5. บัตรโดยสารมีอายุ 1  เดือน 6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน 7. อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทางในรหัสชั้นเดินทางเดิม และ  ภายในระยะเวลาที่กำหนด เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ  500 บาท ( ติดต่อเพื่อ Reissue บัตรใหม่ ภายในอายุบัตรโดยสารเดิม / บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ /  หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี) **ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y ) ยกเว้น  บัตรโดยสารราคา Advance Purchase หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน 8. เด็ก และ ทารกมีที่นั่ง คิด 75 %  ของราคาผู้ใหญ่  , ทารกไม่มีที่นั่งคิด  50 % ของราคาผู้ใหญ่ ** ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางลำพัง 9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน 10. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ 11. ได้รับไมล์สะสมปกติ
  2. การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

[box_dark]

แชร์ต่อข่าวโปรโมชั่นนี้ http://www.promotiontoyou.com/?p=82458

Promotion2U Line@ Official Account http://goo.gl/rXNGbu ติดตาม Promotion2U ได้ทุกช่องทางโซเชียล Promotion2U Google+ : https://plus.google.com/+promotion2u/ Promotion Facebook Panpage : http://facebook.com/Promotion2U Promotion2U Twitter : http://www.twitter.com/Promotion2U RSS Feed : http://goo.gl/25xn6A Download Promotion2u Mobile apps ได้ที่ http://bit.ly/15G3PvH

เช็คก่อนชอปโปรโมชั่นอื่นๆ http://www.promotiontoyou.com/

[/box_dark]