เตรียมตัวเที่ยวกัน!!…ฟรีวีซ่าไปพม่า ใกล้เป็นความจริงแล้วจ้า!!

เตรียมตัวเที่ยวกัน!!…ฟรีวีซ่าไปพม่า ใกล้เป็นความจริงแล้วจ้า!!

Myanmar Free Visa News 2015

ใกล้ความจริงแล้วจ้าาา….ในที่สุดคนไทยก็เตรียมตัวจะได้ไปเที่ยว เมียนมาร์ หรือ พม่า แบบไม่ต้องขอวีซ่า (14 วัน) กันได้แล้วนะครับ!!!

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติการจัดทำความตกลงว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทย-พม่า อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่เดินทางเข้าประเทศผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติได้รับยกเว้นวีซ่าและพำนักในประเทศผู้รับได้ไม่เกิน 14 วัน 

โดยยกเว้นการขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า และอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกผ่าน ท่าอากาศยานของไทยจำนวน 23 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต น่าน พิษณุโลก แม่สอด แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ ตรัง นราธิวาส ระนอง สุราษฎร์ธานี หัวหิน สมุย สุโขทัย และอู่ตะเภา ตามเกณฑ์“ ช่องทางอากาศของด่านตรวจคนเข้าเมือง” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 

[box_light]

ตามไปดูรีวิวเที่ยวพม่า กับ ทีมงานโปรโมชั่นทูยู ได้ที่นี่เลยครับ

รีวิวปั่นชิลๆ หนีบจักรยานขึ้นเครื่อง…ตะลุย ย่างกุ้ง,อินทร์แขวน, หงสาวดี
http://pantip.com/topic/31934703

รีวิวปั่นชิลๆ หนีบจักรยานขึ้นเครื่อง…ตะลุย ย่างกุ้ง,อินทร์แขวน, หงสาวดี [ตอนที่2]
http://pantip.com/topic/32319033

รีวิวปั่นชิลๆ หนีบจักรยานขึ้นเครื่อง…ตะลุย ย่างกุ้ง,อินทร์แขวน, หงสาวดี [ตอนที่3]
http://pantip.com/topic/32327340

ฝากติดตามรีวิวเที่ยวพม่าใน เมืองมะละแหม่ง เมืองเล็กๆแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ได้ที่

เสน่ห์เมืองเก่าที่พม่า มิงกะลาบามะละแหม่ง [ตอนที่1]
http://pantip.com/topic/31295600

เสน่ห์เมืองเก่าที่พม่า มิงกะลาบามะละแหม่ง [ตอนที่2]
http://pantip.com/topic/31301846

[/box_light]

1405449693 yangonrevi o

โดยมีรายละเอียดตามนี้ครับ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.58 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศได้ขออนุมัติจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

โดย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลงดังกล่าว

สาระสำคัญของร่างความตกลงฯฉบับแก้ไขล่าสุดมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับร่างความตกลงฯ ฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 โดยมีรายละเอียดที่แตกต่าง ดังนี้

1. ข้อ 1 อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่เดินทางเข้าประเทศผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและพำนักในประเทศผู้รับได้เป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน

2. ข้อ 5 การปฏิเสธการเข้าเมือง การลดระยะเวลา และการบอกเลิกการอนุญาต พำนัก สามารถทำได้โดยจะแจ้งเหตุผลหรือไม่ก็ได้ (ร่างความตกลงฯ เดิมระบุว่า “สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล”)

3. ข้อ 8 วรรค 2 การยกเลิกความตกลงฯ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางทางการทูต และความตกลงฯ จะสิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปหลังจาก 90 วัน 1397901023 REVIEWYANG o( ่างความตกลงฯ เดิมระบุที่ 60 วัน) จากวันที่ได้มีการแจ้ง ซึ่งจำนวนวันที่ระบุในร่างความตกลงฯ อ้างอิงจากกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption) ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549

4. ยกเลิกข้อความภาคผนวกเอ (จุดผ่านแดนระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตซึ่งจัดตั้งโดยราชอาณาจักรไทย) และภาคผนวกบี (จุดผ่านแดนระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตซึ่งจัดตั้งโดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

อ้างอิง : www.thaigov.go.th

ที่มา : http://pantip.com/topic/33953415

 http://www.dailynews.co.th/politics/189644

 http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000082807

 1397928777 REVIEWYANG o

 

 

[box_dark]

แชร์ต่อข่าวโปรโมชั่นนี้ http://www.promotiontoyou.com/?p=00000

Promotion2U Line@ Official Account >>> http://goo.gl/rXNGbu

ติดตาม Promotion2U ได้ทุกช่องทางโซเชียล

Promotion2U Google+ : https://plus.google.com/+promotion2u/

Promotion Facebook Panpage : http://facebook.com/Promotion2U

Promotion2U Twitter : http://www.twitter.com/Promotion2U

RSS Feed : http://goo.gl/25xn6A

Download Promotion2u Mobile apps ได้ที่ http://bit.ly/15G3PvH

เช็คก่อนชอปโปรโมชั่นอื่นๆ http://www.promotiontoyou.com/

[/box_dark]

By Promotion2U

โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ