Promotion Converse Sale up to 50% off @ ZEN

รายงานด่วน…กับข่าวชวนช้อป!!  CONVERSE SALE! Up To 50% Off งานนี้แวะไปข้อปกันได้นะครับ เซลรอบนี้จัดให้ลดสูงสุด 50% เฉพาะที่ ZEN แถวๆลาน Promotion Area, Level 2
เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 8 ก.ย.57 นี้เท่านั้นนะครับ!!!

image

credit  ภาพสินค้าเซลจาก Zen Department store