Member Privilege รวมโปรโมชั่นสุดคุ้ม

Promotion online shopping Be MY VIP by itruemart.com [2014]

ช็อบสนุก แถมที่พักที่กินสุดชิค กับกิจกรรม Be My VIP by iTruemart

ช็อบสนุก พร้อมดื่มกินเที่ยวทั่วไทย กับกิจกรรม Be My VIP by iTruemart
เทรนด์สุดๆกับ ออนไลน์ช้อปปิ้ง ต้องที่นี่เลย  www.itruemart.com ให้คุณช็อบสนุก พร้อมให้คุณดื่มด่ำกับที่กิน ที่เที่ยวสุดชิคทั่วไทย เพียงช่วยกันช็อบสินค้าให้เร็ว ใครปี๊ดสุด รับบัตรรับประทานอาหารภัตตารคารดัง ฟินสุดๆ กับห้องพักรีสอร์ทสวยหลากสไตล์ รีบช็อบเลยที่ iTruemart.com หรือคลิก  http://bit.ly/11kfehE 


เพียงชวนคู่ของคุณมาร่วมเป็น Be my VIP กับ iTrueMart  ช่วยกันช้อปสินค้า* ให้เร็ว ใครปี๊ดสุด!!
รับบัตรรับประทานอาหารภัตตาคารดัง ฟินสุดๆ กับห้องพักรีสอร์ทสวยๆหลากสไตล์ รีบช้อปเลยที่ iTrueMart.com  
(วันนี้ ถึง 28 ก.พ. นี้เท่านั้น) *เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
พบกับสินค้าเด่นๆ สำหรับเดือนนี้ ที่ itruemart.com  
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย Be My Vip By iTruemart 
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการซื้อสินค้าพร้อมชำระค่าสินค้าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว (“ซื้อสินค้า”) ผ่านเว็บไซต์www.itruemart.com  ในระหว่างวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 0.01 น.  จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 23.59 น.  หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ iTruemart ครบ 2,000 บาท ในหมวด Fashion  รับ  อั่งเปา  จากภัตตาคารจีน Hong min มูลค่าใบละ 200 บาท จำนวน 2 ใบ ต่อ 1 รางวัล ทั้งหมด 10 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
1.2 ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ iTrueMart ครบ 3,000 บาท ในหมวด Beauty  จะได้รับ

  • รับ Voucher ที่พัก  Kala Canal Resort  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2 วัน 1 คืน มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
  • รับ Voucher ที่พัก  Glory Hill  Resort จ.นครราชสีมา 1 วัน 1 คืน  มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
  • รับ Voucher ที่พัก  Panoramic Sea View Cher Resort  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  2 วัน 1 คืน  มูลค่า 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล

 
1.3 ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ iTrueMart ครบ 30,000 บาท ในหมวด Gadget รับ Voucher ที่พัก Grand Deluxe sea view Kalima Resort and Spa  จ.ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน  มูลค่า 16,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 67,000 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
2. เนื่องจากของรางวัลมีจำนวนจำกัด ดังนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขก่อนให้มีสิทธิได้รับของรางวัลก่อน โดยจะนับยอดต่อตะกร้าสินค้าที่ลูกค้าซื้อ 1 ครั้ง  และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกมอบบัตรที่พักแก่ลูกค้าแต่ละรายภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
3. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางwww.itruemart.com และจะแจ้งไปยังผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทาง Email และ โทรศัพท์ โดยผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องทำการติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง  พร้อมแสดงเอกสารตามที่บริษัทกำหนด  ภายในวันที่ ….14 มี.ค. 57มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับของรางวัลขอสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไปตามเงื่อนไข หรือดำเนินการใด ๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
5. ของรางวัลไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถ  โอนสิทธิในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
6. เงื่อนไขและรายละเอียดการใช้บัตรที่พักต่างๆ ในการส่งเสริมการขายอันนี้ อยู่ภายใต้ข้อเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการที่พักเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางอีเมล์ก่อนเข้ารับบริการ  หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ให้บริการที่พักเป็นผู้กำหนด
7. พนักงานของบริษัททรู ดิจิตอล คอนเท้นท์แอนด์ มีเดีย จำกัด หรือ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ  ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าทาง www.itruemart.com
9. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสาร เพื่อรับรางวัล หรือ กระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศคำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือใช้สิทธิ โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลหรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
10. หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
11. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเข้าร่วมรายการที่ www.itruemart.com
[box_light]
Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=63665

Download  Promotion2u Mobile apps  iOS ได้ที่ http://bit.ly/15G3PvH 

เช็คก่อนช้อป ทุกโปรโมชั่นมากมายได้ที่   http://www.promotiontoyou.com/
www.twitter.com/promotion2u   ,  plus.google.com/+promotion2u
[/box_light]