โปรโมชั่น Wonderful Package Best Buy Guarantee ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซิ ซูโจว 5วัน3คืน เพียง13,900 บาท [2014]

BEST BUY GUARANTEE! ทางเลือกใหม่สุดประหยัด โปรแรงรับตรุษจีน !! ทัวร์มหานครเซี่ยงไฮ้ อู๋ซิและซูโจว 5 วัน 3 คืน เพียง 13,900 บาท เท่านั้น!!

BEST BUY GUARANTEE! ทางเลือกใหม่สุดประหยัด โปรแรงรับตรุษจีน !! ทัวร์มหานครเซี่ยงไฮ้ อู๋ซิและซูโจว 5 วัน 3 คืน เพียง 13,900 บาท เท่านั้น!!

Promotion Wonderful Package Shanghai Tour 13900

เที่ยวคุ้ม ราคาพิเศษการันตี กับ Wonderful Package  พาคุณทัวร์ มหานครเซี่ยงไฮ้ อู๋ซิ และ ซูโจว 5 วัน 3 คืน Special Highlights

 • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านฮิปล่าสุด ของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ซินเทียนตี้
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 • มื้อพิเศษ ! กระดูกหมูน้ำแดงอู๋ซิ / เสี่ยวหลงเปา / ไก่แดงเซี่ยงไฮ้
 • ชมโชวสุดอลังการกายกรรมเซี่ยงไฮ้

เที่ยวสนุกสุดคุ้มในราคาพิเศษเพียง 13,900 บาท/ท่าน เท่านั้น!! (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

เดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2557

จ่ายง่ายๆผ่อนสบายๆ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า บัตรเครดิต Credit ซิตี้แบงก์ รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน เมื่อจ่ายผ่านบัตร CitiBank PayLite เท่านั้น

สนใจรายละเอียดทัวร์ คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ได้ที่   http://bit.ly/1llYyVX <<<คลิกที่นี่

หรือ ติดต่อ-สอบถามได้ทาง Cell Center : 02-792-9292

โปรโมชั่น Wonderful Package ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซิ ซูโจว 5วัน3คืน เพียง13,900 บาท [2014]

หมายเหตุและเงื่อนไข โปรโมชั่น Wonderful Package ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซิ ซูโจว 5วัน3คืน เพียง13,900 บาท [2014]

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้งก่อนทำการ ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ หยก,ชา+ไข่มุก, ร้านผ้าไหม, ร้านยาจีน ลงร้าน 5 ร้าน ซึ่ง จำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-พนมเปญ-เซียงไฮ้-กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน
 • ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องคู่)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศเดินทางตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม
 • บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
 • ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ทัวร์ราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่ พาสปอร์ตไทย
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

[box_dark]

แชร์ต่อข่าวโปรโมชั่นนี้ http://www.promotiontoyou.com/?p=63153

ติดตามช่องทางใหม่ Promotion2U Google Plus Channel ได้ที่ https://plus.google.com/+promotion2u/

Download Promotion2u Mobile apps ได้ที่ http://bit.ly/15G3PvH

เช็คก่อนชอปโปรโมชั่นอื่นๆ http://www.promotiontoyou.com/

[/box_dark]