Free Internet Wi-Fi ที่สนามบินกับ AOT Free WiFi by TrueMove H

ฟรี! อินเตอร์เนตไวไฟที่สนามบิน มีให้ใช้กันแล้วนะครับ!! ใครที่จะเดินทางที่สนามบินดอนเมือง/เชียงใหม่ ใช้เนตฟรีเร็ว 10 เมก. ได้ 2 ชม.

Free Internet Wi-Fi ที่สนามบินกับ AOT Free WiFi by TrueMove H

Free Internet Wi-Fi at Airport AOT Free WiFi by TrueMove H

ฟรี! อินเตอร์เนตไวไฟที่สนามบิน มีให้ใช้กันแล้วนะครับ!! ใครที่จะเดินทางที่สนามบินของ ทอท. ทั้ง 2 แห่งตอนนี้มีอินเตอร์เนต AOT Free WiFi by TrueMove H ให้ใช้ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงถึง 10 Mbps ได้ฟรีทั่วพื้นที่อาคารผู้โดยสาร (จำกัดวันละ 2 ชั่วโมง) นำร่องที่ 2 สนามบิน

  • ท่าอากาศยาน เชียงใหม่
  • ท่าอากาศยาน ดอนเมือง

ส่วนอีก 4 สนามบินที่เหลือ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานหาดใหญ่) กำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบอยู่ครับ

ส่วนวิธีการขอใช้เนตฟรี AOT Free WiFi by TrueMove H ภายในท่าอากาศยานสามารถ ใช้บริการได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • เพียงเลือกใช้โครงข่าย AOT Free WiFi by TrueMove H
  • จากนั้นลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ด้วย เลขที่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)

แค่นี้ก็สามารถใช้งาน AOT Free WiFi by TrueMove H ได้ฟรีวันละ 2 ชั่วโมงด้วยความเร็วสูง 10 Mbps สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1331 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ผนึกกำลัง ทรู เปิดให้บริการ AOT Free WiFi by TrueMove H เพื่อเสริมศักยภาพบริการของท่าอากาศยานในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงถึง 10 Mbps ได้ฟรีทั่วพื้นที่ วันละ 2 ชั่วโมง เปิดให้บริการแล้วที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป และจะทยอยติดตั้งระบบ ณ ท่าอากาศยานอีก 4 แห่งต่อไป

นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) บริษัท   ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทอท.เป็นหน่วยงานที่บริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานเหล่านี้เป็นจำนวนมาก โดยในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา มีผู้โดยสารกว่า 86 ล้านคน ทอท.ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงเทคโนโลยีในการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย และประทับใจ

สำหรับการให้บริการ Free WiFi นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประกาศนโยบายให้มีการติดตั้งระบบ Free WiFi เพื่อให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ไปใช้บริการท่าอากาศยาน และให้มีมาตรฐานการใช้บริการเทียบเท่ากับท่าอากาศยานชั้นนำของนานาประเทศ  ดังนั้น ทอท.จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง WiFi หลักของประเทศ ซึ่งในวันนี้ได้มีความร่วมมือกับ กลุ่มทรู ในการให้บริการ Free WiFi ที่ท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง ภายใต้ชื่อ ‘AOT Free WiFi  by True Move H’  ซึ่ง ทอท. เชื่อว่าการให้บริการ Free WiFi ในท่าอากาศยานจะเป็นการเสริมศักยภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Free WiFi แล้วเสร็จที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นสองแห่งแรก และเปิดให้บริการในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 และจะทยอยติดตั้งระบบ ณ ท่าอากาศยานอีก 4 แห่งต่อไป

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ‘ด้วยศักยภาพความเป็นผู้นำการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi by TrueMove H ที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ กลุ่มทรู ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับสิทธิ์ให้บริการ WiFi เต็มรูปแบบรายแรกในครั้งนี้ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ ทอท.ในการเปิดให้บริการฟรี WiFi ภายใต้ชื่อ AOT Free WiFi by TrueMove H เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงถึง 10 Mbps ทั่วพื้นที่ในท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานดอนเมือง ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ ออพติก ความเร็วสูงสุดถึง 200 Mbps ซึ่งมั่นใจว่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้โดยสารในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังสะท้อนความมุ่งมั่นของท่าอากาศยานไทย ที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สมกับเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานชั้นนำที่มีคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดของโลก’

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ AOT Free WiFi by TrueMove H ภายในท่าอากาศยานสามารถใช้บริการได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงเลือกโครงข่าย AOT Free WiFi by TrueMove H จากนั้นลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ด้วยเลขที่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) สามารถใช้งาน AOT Free WiFi by TrueMove H ได้ฟรีวันละ 2 ชั่วโมงด้วยความเร็วสูง 10 Mbps. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1331 ตลอด 24 ชั่วโมง