โปรโมชั่นการบินไทย Colorful November 2556

โปรโมชั่นการบินไทย ส่งท้ายปลายปี 56 บินในประเทศราคาพิเศษจองด่วน บินเลยไม่ต้องรอ!

Promotion Thai Airways Colorful Winter 2013

Promotion Thai Airways Colorful Winter 2013

โปรโมชั่นการบินไทย ส่งท้ายปลายปี 56 บินในประเทศราคาพิเศษจองด่วน บินเลยไม่ต้องรอ! ใครที่จะบินไปไหนแล้วยังไม่ได้จองโปรโมชั่นราคาถูกของสายการบินโลว์คอสต์ทั้งหลายเอาไว้ก่อนหน้านี้

ลองเลือกมองโปรโมชั่นใหม่จากการบินไทย Colorful Winter เป็นตัวเลือกอีกทางนึงไว้ด้วยนะครับ เช็คราคาดีๆว่าจะบินไปไหน ราคาบินไทยช่วงใกล้ๆจะบินแบบนี้ บางทีจะถูกกว่าโลว์คอสต์เจ้าตลาดด้วยซ้ำ!!

เส้นทางบินจาก กรุงเทพ (ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน)

 • เชียงใหม่ 1,700 (200)
 • เชียงราย 2,000 (200)
 • ขอนแก่น 1,500 (150)
 • อุดรธานี 1,350 (150)
 • อุบลราชธานี 1,450 (150)
 • กระบี่ 2,000 (150)
 • ภูเก็ต 2,100 (200)
 • สุราษฏร์ธานี 1,700 (150)
 • หาดใหญ่ 2,100 (200)

เส้นทางบินจาก ภูเก็ต (ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน)

 • เชียงใหม่ 3,600 (200)

ระยะเวลาการจอง

สำรองที่นั่งได้ระหว่าง วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2556

ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางได้ระหว่าง วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2556

วิธีการจอง

สำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaiairways.com

 โปรโมชั่นการบินไทย Colorful November 2556

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่นการบินไทย Colorful November 2556

 • ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขายผ่าน INTERNET
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของ การบินไทย และ การบินไทยสมายล์
 • ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร และ เดินทาง ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30  พฤศจิกายน 2556 *** ไม่อนุญาตให้เดินทาง ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2556
 • การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงิน
 • อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทาง ภายในระยะเวลา และ เงื่อนไขที่กำหนด เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท ( ติดต่อเพื่อ Reissue บัตรใหม่ ภายในอายุบัตรโดยสารเดิม / บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ /  หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี) **ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y )
 • ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น
 • บัตรโดยสารเด็กราคา 75 % จากราคาผู้ใหญ่ข้างต้น และ บัตรโดยสารทารกราคา 10 % จากราคาผู้ใหญ่ข้างต้น,  ไม่อนุญาตให้ออกบัตรสำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
 • ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
 • ราคาบัตรโดยสารข้างต้น ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน  และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ในแต่ละเที่ยวบิน 11. ได้รับไมล์สะสมปกติ
 •  ***การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

[box_dark] Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=60236 [/box_dark]