โปรโมชั่นนกแอร์ และ AIS บินสบายๆในราคาพิเศษ เริ่มต้น 1,400.-

ยิ้มได้เลยทันทีเมื่อ สายการบินนกแอร์ ร่วมกับ AIS มอบสิทธิพิเศษให้คุณเดินทางในราคาสุดพิเศษ บินสบายๆกับหลากหลายเส้นทางบินในประเทศ

Promotion Nokair & AIS Fly Started 1,400.-

Promotion Nokair & AIS Fly Started 1,400.-

ยิ้มสบายๆกับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS….ยิ้มได้เลยทันทีเมื่อ สายการบินนกแอร์ ร่วมกับ AIS มอบสิทธิพิเศษให้คุณเดินทางในราคาสุดพิเศษ บินสบายๆกับหลากหลายเส้นทางบินในประเทศ

ราคาพิเศษ 1,400 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

 • สำหรับเส้นทาง อุดรธานี, อุบลราชธานี, นครพนม, พิษณุโลก, เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่-แม่สอด

ราคาพิเศษ 1,600 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

 • สำหรับเส้นทาง กระบี่, เชียงใหม่, เชียงราย, หาดใหญ่, หัวหิน, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สกลนคร, สุราษฎร์ธานี, ตรัง

ระยะเวลาการจอง

สำรองที่นั่งได้ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 31 มกราคม 2557

ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางได้ระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 – 29 มีนาคม 2557

(สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน)

วิธีการจอง

 • สามารถสำรองที่นั่งโปรโมชั่นพิเศษนี้ ได้ที่ เบอร์ 02-232-8355 ทุกวัน 08.30 – 19.00 เท่านั้น
 • ใช้สิทธิ์ได้ 1 หมายเลข / 2 ที่นั่ง / เดือน
 • โดยกด *545*62# เพื่อรับสิทธิ์
โปรโมชั่นนกแอร์ และ AIS บินสบายๆในราคาพิเศษ เริ่มต้น 1,400.-

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ และการสำรองที่นั่ง

 • สำหรับเส้นทาง หัวหิน เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และ เส้นทาง กระบี่ เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
 • ราคาโปรโมชั่นพิเศษนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ถ้ากรณีนกแอร์มีนโยบายการเรียกเก็บ
 • โปรโมชั่นพิเศษนี้ ไม่รวมถึงวันหยุดพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเป็นวันหยุดที่ต่อเนื่องกันเมื่อรวมกับวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ อันจะทำให้วันหยุดดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
 • โปรโมชั่นพิเศษนี้ มีที่นั่งจำนวนจำกัดและอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
 • สามารถสำรองที่นั่งโปรโมชั่นพิเศษนี้ ได้ที่ เบอร์ 02-232-8355 ทุกวัน 08.30 – 19.00 เท่านั้น
 • กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและตู้เอทีเอ็ม หากไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่สามารถนำ AIS Code มาใช้ได้อีก
 • เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้วหากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ให้ติดต่อที่เบอร์ 02-232-8355 ในเวลาทำการเพื่อทำการแก้ไข
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ชื่อผู้โดยสารและกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น ด้วยตนเองผ่านทางบัตรเครดิต ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
 • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใดๆ ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิ์เพื่อการเดินทางตามเงื่อนไขฯหรือผู้ใช้สิทธิ์ที่สำรองที่นั่งแล้วยกเลิกการเดินทาง
 • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน ตารางการบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[box_dark] Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=60311 [/box_dark]