โปรโมชั่นนกแอร์ ชาวอุบลฯ บินสบาย เริ่มต้นที่ 1,100.-

นกแอร์ ให้ชาวอุบลฯ บินสบายๆจ่ายง่ายๆไม่มี++ บินเริ่มต้นที่ 1,100 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) ที่บูธนกแอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เท่านั้น!

Promotion Nokair 2013 @ Central Plaza Ubonratchathani Started 1,100.- All Inclusive

Promotion Nokair 2013 at Central Plaza Ubonratchathani Started 1,100.- All Inclusive

ชาวอุบลฯบินสบาย! นกแอร์ ให้ชาวอุบลฯ บินสบายๆจ่ายง่ายๆไม่มี++ บินเริ่มต้นที่ 1,100 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) ที่บูธนกแอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เท่านั้น!

 • ราคาพิเศษ 1,100 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง อุบลราชธานี
 • ราคาพิเศษ 1,200 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง อุดรธานี สกลนคร นครพนม

ระยะเวลาการจอง

สำรองที่นั่งได้ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556 เฉพาะที่บูธของนกแอร์ภายในงานเท่านั้น (เปิดและปิดบูธเวลา 10:00 น. – 19:30 น.ของทุกวัน)

ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางได้ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 – 29 มีนาคม 2557

โปรโมชั่นนกแอร์ ชาวอุบลฯ บินสบาย เริ่มต้นที่ 1,100.-

เงื่อนไขและข้อกำหนดโปรโมชั่นนกแอร์ ชาวอุบลฯ บินสบาย เริ่มต้นที่ 1,100.-

 • สามารถสำรองที่นั่งในราคาพิเศษนี้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนกแอร์ภายในงานเท่านั้น
 • สำหรับเส้นทาง อุดรธานี อุบลราชธานี สกลนคร นครพนม เท่านั้น 
 • ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok Economy เท่านั้น
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน และยกเว้นในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวต่อเนื่อง
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของทางนกแอร์ได้
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง call center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
 • โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกจากเคาน์เตอร์ และหลังจากออกจากเคาน์เตอร์แล้วทางนกแอร์จะถือว่าผู้โดยสารยอมรับในความถูกต้องของข้อมูลการจองทุกอย่างแล้ว 
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์ 
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

[box_dark] Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=00000 [/box_dark]