DTAC iPhone 5C และ iPhone 5S เปิดจองแล้ว

ดีแทค เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเปิดตัวและเป็นเจ้าของ iPhone 5s และ iPhone 5c สำหรับ 1,300 สิทธิ์แรกเท่านั้น

DTAC iPhone 5C และ iPhone 5S เปิดจองแล้ว

Promotion DTAC iPhone5C and iPhone5S

ดีแทค เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเปิดตัวและเป็นเจ้าของ iPhone 5s และ iPhone 5c สำหรับ 1,300 สิทธิ์แรก โดยคนที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับสิทธิ์ซื้อเพียง 1 เครื่องใน วันงาน 25 ตุลาคม 2556 เท่านั้น (รับสิทธิ์รุ่นโทรศัพท์ที่สูงกว่ากรณีท่านลงทะเบียนทั้ง 2 รุ่น)  พร้อมรับสิทธิพิเศษ และของสมนาคุณต่างๆ ภายในงาน

โดยผู้ที่สนใจลงทะเบียนร่วมงาน และซื้อเครื่อง iPhone 5c และ iPhone 5s จะต้องเป็น ลูกค้าดีแทคแบบรายเดือน หรือแบบเติมเงินที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 90 วัน นับจากวันที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่ วันที่ 14-16 ต.ค. 56 สนใจลงทะเบียน และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtac.co.th/

[box_light]

ส่วนราคาของ iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการนั้นยังไม่มีการประกาศออกมาแต่อย่างใดครับ ล่าสุดทาง เว็บบอร์ด PDAmobiz ได้มีลงโพสเกี่ยวกับราคาล่าสุดของ iPhone ทั้ง 2 รุ่นนี้ออกมา โดยในโพสนั้นไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่ใดๆนะครับ

ราคา Apple Online Store Thailand 

 • iPhone5s 16GB ราคา 23,900 บาท
 • iPhone5s 32GB ราคา 26,900 บาท
 • iPhone5s 64GB ราคา 29,900 บาท
 • iPhone5c 16GB ราคา 18,600 บาท
 • iPhone5c 32GB ราคา 20,900 บาท

ราคา iPhone 5S ศูนย์ไทย

 • AIS iPhone5s 16GB ราคา 24,900 บาท
 • DTAC iPhone5s 16GB ราคา 24,700 บาท
 • Truemove H iPhone5s 16GB ราคา 24,550 บาท

ที่มา http://www.pdamobiz.com/forum/pdaforum_posts.asp?TID=701498

[/box_light]

DTAC iPhone 5C และ iPhone 5S เปิดจองแล้ว

กำหนดการรับจอง iPhone 5S และ iPhone 5C จาก DTAC

14-16 ต.ค. 56

 • เปิดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน ที่ www.dtac.co.th
 • ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 56 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 16 ต.ค. 56 เวลา 18.00 น.

17 ต.ค. 56

 • แจ้งสิทธิ์ผู้ที่ได้เข้าร่วมงานตามเงื่อนไขผ่านทาง SMS

18-22 ต.ค. 56

 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้ามายืนยันรุ่น สี และสถานที่รับ** ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 56 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 22 ต.ค. 56 เวลา 18.00 น. ที่ www.dtac.co.th

25 ต.ค. 56

 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 1,300 ท่านแรก เข้าร่วมงานเปิดตัว ตามสถานที่ที่ได้เลือกไว้
 • กรุงเทพฯ: อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น G ฝั่งถนนพระราม 4
 • เชียงใหม่: ศูนย์บริการดีแทค สาขาเชียงใหม่ ชั้น 3 หน้าลิฟต์แก้ว เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 • ภูเก็ต: ศูนย์บริการดีแทค สาขาภูเก็ต ชั้น 2 เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
 • ขอนแก่น: ศูนย์บริการดีแทค สาขาขอนแก่น ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

*สิทธิ์การร่วมงาน และซื้อเครื่อง iPhone 5c & 5s ในงานให้เฉพาะลูกค้าดีแทคแบบรายเดือน หรือแบบเติมเงินที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 90 วัน นับจากวันที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

**สินค้ามีจำนวนจำกัด ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่เข้ามายืนยันก่อน จะมีสิทธิ์ในการเลือกรุ่น/สี วัน/เวลา/สถานที่เข้าร่วมงานก่อน

Terma and Conditions DTAC iPhone 5C และ iPhone 5S เปิดจองแล้วPromotion DTAC iPhone5C and iPhone5S

เงื่อนไขและข้อกำหนด ในการรับสิทธิ์และซื้อ iPhone 5S / iPhone 5C กับ ดีแทค

 • 1.สิทธิ์การร่วมงานและซื้อเครื่อง iPhone 5s & 5c ในงานให้เฉพาะลูกค้าดีแทคแบบรายเดือน หรือแบบเติมเงินที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 90 วันนับจากวันที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ซื้อเพียง 1 เครื่องในวันที่มาร่วมงานเท่านั้น (รับสิทธิ์รุ่นโทรศัพท์ที่สูงกว่ากรณีท่านลงทะเบียนทั้ง 2 รุ่น) 
 • 2.จำกัดจำนวนสิทธิ์ที่ 1,300 สิทธิ์แรกที่ลงทะเบียน
 • 3.วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ดีแทคจะแจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานผ่านทาง SMS และ e-mail เพื่อเชิญเข้าร่วมงานและรับสิทธิ์ซื้อเครื่องในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม 2556
 • 4.ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานจะได้รับ SMS จากดีแทค เพื่อเข้ามายืนยันสิทธิ์การร่วมงานทางเว็บไซต์ www.dtac.co.th พร้อมเลือกวัน และเวลา รุ่น สี ของเครื่องที่ต้องการซื้อในงาน ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.เวลา 10.00 น. – 22 ต.ค.เวลา 18.00 น. มิฉะนั้นทางดีแทคจะถือว่าสละสิทธิ์ (เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด ผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้ามายืนยันก่อน จะมีสิทธิ์ได้เลือกรุ่น สี เวลา วัน และสถานที่เข้าร่วมงานก่อน)
 • 5.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และซื้อเครื่องภายในงานจะต้องมีหรือทำการสมัครแพ็กเกจรายเดือนที่ทางดีแทคกำหนด หากลูกค้าไม่มีหรือไม่สมัครแพ็กเกจดังกล่าว ดีแทคขอสงวนสิทธิ์การจำหน่าย
 • 6.ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง รุ่น สี สถานที่ วัน และเวลาหลังจากได้ทำการยืนยันแล้ว
 • 7.หากผู้ลงทะเบียนไม่มาร่วมงานภายในวัน เวลา และสถานที่ที่ได้เลือกไว้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์
 • 8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยให้มีผลใช้บังคับตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนด
 • 9.กรณีเครื่องขาดตลาดหรือบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเครื่องให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อเครื่องได้ด้วยเหตุอันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยผู้ซื้อเครื่องตกลงไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในวันรับเครื่อง

ใบยืนยันการได้สิทธิ์เข้าร่วมงานและบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ตามชื่อที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
1.กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่สะดวกมาร่วมงาน และซื้อเครื่องด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีเอกสารมอบอำนาจดังรายละเอียดด้านล่างมาแสดง ณ วันรับเครื่อง
1.1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
1.2.หนังสือมอบอำนาจ
1.3.บัตรประชาชนของผู้มาดำเนินการแทน
2.กรณีผู้ได้รับสิทธิ์เป็นชาวต่างชาติ เอกสารที่ใช้แทนบัตรประชาชน มีดังนี้
2.1.หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่าย พร้อมระบุวันหมดอายุ และหน้าที่ประทับวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตทำงานตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่าย หรือ
2.2.หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่าย พร้อมระบุวันหมดอายุ และหน้าที่ประทับวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
3.กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล ต้องมีเอกสารดังนี้
3.1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งอายุไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ
3.2.กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
3.3.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3.4.หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด (10 บาท) โดยลูกค้าสามารถหาซื้ออากรแสตมป์ได้ที่กรมสรรพากร หรือสรรพากรเขต (ไม่มีจำหน่ายที่ไปรษณีย์)
3.5.ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องต้องประทับตรายางบริษัทในเอกสารทุกฉบับซึ่งรวมถึงใบ Application ด้วย
4.กรณีลูกค้าต้องการจดทะเบียนเปิดเบอร์แบบรายเดือนใหม่ ลูกค้าที่จะเป็นเจ้าของหมายเลขใหม่ผู้นั้นต้องมาด้วยตนเอง ไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้ทุกกรณี
5.กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ และไม่สะดวกมาด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้

[box_dark] Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=59020 [/box_dark]