โปรโมชั่นนกแอร์ และบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ บินทั่วไทยเพียง 1,650.-

นสบายๆกับ นกแอร์ ด้วยโปรโมชั่นใหม่ล่าสุด ร่วมกับ บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มค่าให้คุณบินคุ้มทั่วไทย 23 เส้นทางบิน

Promotion Nokair with Citibank Credit Card All Route 1,650.-

Promotion Nokair with Citibank Credit Card All Route 1,650.-

บินสบายๆกับ นกแอร์ ด้วยโปรโมชั่นใหม่ล่าสุด ร่วมกับ บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มค่าให้คุณบินคุ้มทั่วไทย 23 เส้นทางบิน ในราคาสบายๆ 1,650 บาท/เที่ยว/ท่าน

ราคาพิเศษ 1,650 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง

 • เชียงราย
 • เชียงใหม่
 • หาดใหญ่
 • ภูเก็ต
 • นครศรีธรรมราช
 • สกลนคร
 • ตรัง
 • สุราษฎร์ธานี
 • บุรีรัมย์
 • ชุมพร
 • เลย
 • แม่สอด
 • น่าน
 • แพร่
 • ร้อยเอ็ด
 • ระนอง
 • นครพนม
 • พิษณุโลก
 • อุบลราชธานี
 • กระบี่
 • เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
 • เชียงใหม่-อุดรธานี
 • เชียงใหม่-แม่สอด

กำหนดสำรองที่นั่ง

สำรองที่นั่งได้ระหว่าง วันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2556 (สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน)

กำหนดวันเดินทาง

เดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 – 29 มีนาคม 2557 (ยกเว้น เส้นทางกระบี่ เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

วิธีการจอง

สำรองที่นั่งได้ทาง Call Center เบอร์ 02-232-8355 ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30-19.00 น.

โปรโมชั่นนกแอร์ และบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ บินทั่วไทยเพียง 1,650.-

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โปรโมชั่นนกแอร์ และบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ บินทั่วไทยเพียง 1,650.-

 • กำหนดการสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
 • ยกเว้นเส้นทาง เกาะกระดาน, เกาะลันตา (ศาลาด่าน), เกาะหลีเป๊ะ, เกาะมุก, เกาะนางยวน, เกาะไหง, เกาะพะงัน (ท้องศาลา), เกาะพีพี, เกาะสมุย (หน้าทอน), เกาะเต่า, กระบี่ (อ่าวนาง), มุกดาหาร, ปีนัง มาเลเซีย, และเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 • กำหนดการชำระเงินเฉพาะบัตรเครดิตซิตี้แบงก์เท่านั้น
 • โปรโมชั่นพิเศษนี้ไม่รวมเส้นทางระหว่างประเทศ
 • ราคาโปรโมชั่นพิเศษนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ถ้ากรณีนกแอร์มีนโยบายการเรียกเก็บ
 • โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้แบงก์นี้ มีที่นั่งจำนวนจำกัดและอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
 • โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้แบงก์นี้ ไม่รวมถึงวันหยุดพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเป็นวันหยุดที่ต่อเนื่องกันเมื่อรวมกับวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ อันจะทำให้วันหยุดดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
 • สามารถสำรองที่นั่งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้แบงก์นี้ ได้ที่ เบอร์ 02-232-8355 ทุกวัน เวลา 08.30-19.00 น. เท่านั้น
 • เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้วหากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ให้ติดต่อที่เบอร์ 02-232-8355 ในเวลาทำการเพื่อทำการแก้ไข
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ชื่อผู้โดยสารและกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นด้วยตนเองผ่านทางบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
 • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใดๆ ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิ์เพื่อการเดินทางตามเงื่อนไขฯหรือผู้ใช้สิทธิ์ที่สำรองที่นั่งแล้วยกเลิกการเดินทาง
 • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน ตารางการบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า