โปรโมชั่น The1Card แลกคะแนนบินฟรีกับนกแอร์

บินคุ้มกับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Card ยิ้มรับความสุข ใช้คะแนน The 1 Card แลกบินฟรี หรือ ใช้เป็นส่วนลดตั๋วเครื่องบินจาก Nokair

Promotion NokAir & The1Card Point

Promotion NokAir & The1Card Point

โปรโมชั่นนกแอร์ บินคุ้มกับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Card ยิ้มรับความสุข ใช้คะแนน The 1 Card แลกบินฟรี หรือ ใช้เป็นส่วนลดตั๋วเครื่องบินจาก Nokair เพียงนำคะแนน The 1 Card ทุก 1,000 คะแนน แลกเป็นส่วนลดตั๋วเครื่องบินนกแอร์ได้ 100 บาท

ระยะเวลาในการแลกคะแนน : ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 22 ธ.ค 2556

ระยะเวลาในการเดินทาง : ระหว่างวันที่  8 ก.ย. – 31 ธ.ค 2556 (สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทาง)

แลกคะแนนได้ที่ : Nok Air Call Center 1318 กด 7

ปรโมชั่น The1Card แลกคะแนนบินฟรีกับนกแอร์

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น The1Card แลกคะแนนบินฟรีกับนกแอร์

 • ส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้กับตั๋วโดยสารราคาปกติเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางบินของนกแอร์เท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับเส้นทางสายการบินนกมินิ และเส้นทางต่างประเทศได้
 • ส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/ท่าน/เที่ยวเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ ใช้ได้เฉพาะ Nok Economy เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ สำรองที่นั่งได้ที่ 1318 กด 7 ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. – 22 ธ.ค. 56 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น. เท่านั้น
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทางเท่านั้น
 • เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. – 31 ธ.ค. 56 เท่านั้น
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง Nok Air Call Center 1318 โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นผ่านทางบัตร เครดิตเท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • สายการบินฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า