โปรโมชั่นนกแอร์ในงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28

วางแผนเที่ยวกับ นกแอร์ พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษใน งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28 บินสบายๆกับ 3 ราคาโปรโมชั่น บินคุ้มไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

Promotion Nokair @ Thai Tiaw Thai #28

 

Promotion Nokair @ Thai Tiaw Thai #28

วางแผนเที่ยวกับ นกแอร์ พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษใน งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28 บินสบายๆกับ 3 ราคาโปรโมชั่น บินคุ้มไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เลือกที่นั่งได้, ได้น้ำหนักกระเป๋า 15 กก., ใช้ Wifi ฟรีที่เกท

วันที่ 5 – 8 กันยายน 2556 นี้ พบกับ นกแอร์ พร้อมราคาพิเศษได้ในงาน บูธ M01-04 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 19:30 น.

ราคาพิเศษ 1,190 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง

 • อุบลราชธานี
 • อุดรธานี
 • นครพนม
 • พิษณุโลก
 • เชียงใหม่–แม่ฮ่องสอน
 • เชียงใหม่–แม่สอด
 • เชียงใหม่–อุดรธานี

ราคาพิเศษ 1,290 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง

 • เชียงใหม่
 • เชียงราย
 • สกลนคร
 • ภูเก็ต
 • นครศรีธรรมราช
 • หาดใหญ่
 • แพร่
 • ร้อยเอ็ด
 • แม่สอด
 • น่าน
 • ชุมพร
 • เลย
 • บุรีรัมย์
 • ระนอง
 • สุราษฎร์ธานี
 • ตรัง

ราคาพิเศษ 1,590 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง

 • ย่างกุ้ง
 • แม่สอด – มะละแหม่ง
 • แม่สอด – ย่างกุ้ง

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง

สำรองที่นั่งได้ในวันที่ 5 – 8 กันยายน 2556 (สำรองที่นั่งภายในงานเท่านั้น เปิดและปิดบูธเวลา 10:00 น. – 19:30 น. ของทุกวัน)

ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางได้ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2556 – 30 มกราคม 2557

หมายเหตุ: ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok Economy เท่านั้น

โปรโมชั่นนกแอร์ในงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่นนกแอร์ในงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28

 • – จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน และยกเว้นในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวต่อเนื่อง
 • – เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
 • – ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของทางนกแอร์ได้
 • – โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกจากเคาน์เตอร์ และหลังจากออกจากเคาน์เตอร์แล้ว มิฉะนั้นทางนกแอร์จะถือว่าผู้โดยสารยอมรับในความถูกต้องของข้อมูลการจองทุกอย่าง
 • – การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง call center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
 • – เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์ 
 • – ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[box_dark]
Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=57198
[/box_dark]