โปรโมชั่น เจจูแอร์ ในงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28

โปรโมชั่น Jeju Air ในงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28 บินสบายๆจ่ายเบาๆสำหรับช่วงไฮซีซั่น สำหรับเส้นทาง กรุงเทพ-อินชอน และ กรุงเทพ-ปูซาน- เกาะเชจู

Promotion Jeju Air @ Discovery Thailand Discovery World 28th

Promotion Jeju Air @ Discovery Thailand Discovery World 28th

โปรโมชั่น Jeju Air ในงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2556 เที่ยวเกาหลีกับโปรบินสบายๆจ่ายเบาๆสำหรับช่วงไฮซีซั่น สำหรับเส้นทาง กรุงเทพ-อินชอน และ กรุงเทพ-ปูซาน- เกาะเชจู 

  • เส้นทาง กรุงเทพฯ-อินชอน เริ่มต้นที่ 6,300 บาท
  • เส้นทาง กรุงเทพ-ปูซาน-เกาะเชจู ไป-กลับ เริ่มต้นที่ 8,900 บาท 
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน ประมาณ 6,200 บาท (กรุณาตรวจสอบอัตราภาษีที่บูธจำหน่ายอีกครั้ง)

ระยะเวลาการจองและช่วงเวลาเดินทาง

ทำการจองได้ที่ บูธของเจจู แอร์ ภายในงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2556 เท่านั้น

เดินทางได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2556 

และยังมีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น กด like face book ของสายการบิน, ร่วมเล่นเกมส์, จับรางวัลผู้โชคดี โดยมอบของรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินและของที่ระลึกจากสายการบินอีกมากมาย