โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2556

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหาคม 56 การบินไทยชวนคุณบอกรักแม่กับ โปรโมชั่น สิงหาพาแม่เที่ยว ชวนคุณแม่ท่องเที่ยวพักผ่อนสบายๆด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษ

Promotion Thai Airways Travel with Mom August 2013

โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2556 

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหาคม 56 การบินไทยชวนคุณบอกรักแม่กับ โปรโมชั่น สิงหาพาแม่เที่ยว ชวนคุณแม่ท่องเที่ยวพักผ่อนสบายๆด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ตลอดเดือนสิงหาคม 56 นี้ สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ทั้งแบบเที่ยวเดียว และ ไป-กลับ ซึ่งราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมและค่าภาษีสนามบินทุกประเภทแล้ว!

ระยะเวลาการจองและช่วงเวลาเดินทาง

เปิดให้สำรองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2556

เริ่มออกเดินทาง ตั้งแต่ 1 – 31 สิงหาคม 2556

วิธีการจอง

 • ดูตารางราคาและสำรองบัตรโดยสารได้ที่
 •  หรือ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 • รวมทั้งสำนักงานขายการบินไทย และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทยทุกแห่ง

โปรโมชั่น สิงหาพาแม่เที่ยว 2556

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่นการบินไทย  สิงหาพาแม่เที่ยว 2556

 •  ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย และ Internet ของบริษัท ฯ
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ ไป – กลับ  บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของ การบินไทย และ การบินไทยสมายล์
 • ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2556  และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2556  ถึง 31 สิงหาคม 2556
 • การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงิน
 • อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทาง ภายในระยะเวลา และ เงื่อนไขที่กำหนด เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
 •     **ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y )
 • ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น
 • บัตรโดยสารเด็กราคา 75 % จากราคาผู้ใหญ่ข้างต้น และ บัตรโดยสารทารกราคา 10 % จากราคาผู้ใหญ่ข้างต้น,  ไม่อนุญาตให้ออกบัตรสำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
 • ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
 • ราคาบัตรโดยสารข้างต้น ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน  และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ในแต่ละเที่ยวบิน
 • ได้รับไมล์สะสมปกติ
 • การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

[box_dark] Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=54109 [/box_dark]