โปรโมชั่นนกแอร์ ราคาพิเศษ ในงาน Amazing Thailand Grand Sales 2013

บินคุ้มกับ นกแอร์ 1 – 4 สิงหาคม 56 นี้ ในงาน Amazing Thailand Grand Sales 2013 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Promotion Nokair Special Price @ Amazing Thailand Grand Sales 2013 

 Promotion Nokair Special Price @ Amazing Thailand Grand Sales 2013

บินคุ้มกับ นกแอร์ 1 – 4 สิงหาคม 56 นี้ ในงาน Amazing Thailand Grand Sales 2013 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ M05 กับ 3 ราคาโปรโมชั่นโดนใจ

ราคาพิเศษ 1,090 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง

 • พิษณุโลก
 • อุดรธานี
 • อุบลราชธานี
 • นครพนม
 • สุราษฎร์ธานี
 • ตรัง
 • เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
 • เชียงใหม่-แม่สอด
 • เชียงใหม่-อุดรธานี

ราคาพิเศษ 1,190 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง

 • เชียงใหม่
 • เชียงราย
 • สกลนคร
 • หาดใหญ่
 • นครศรีธรรมราช
 • ภูเก็ต
 • น่าน
 •  บุรีรัมย์
 • ชุมพร
 •  เลย
 • แม่สอด
 • แพร่
 • ร้อยเอ็ด
 • ระนอง

ราคาพิเศษ 1,590 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง

 • แม่สอด-มะละแหม่ง
 • แม่สอด-ย่างกุ้ง

สำรองที่นั่ง

วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2556 (สำรองที่นั่งภายในงานเท่านั้น เปิดและปิดบูธเวลา 10:00 น. – 19:30 น. ของทุกวัน)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่ 6 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2556

โปรโมชั่นนกแอร์ ราคาพิเศษ ในงาน Amazing Thailand Grand Sales 2013

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่นนกแอร์ ราคาพิเศษ ในงาน Amazing Thailand Grand Sales 2013

 • ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok Economy เท่านั้น
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน และยกเว้นในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวต่อเนื่อง
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางนกแอร์ได้
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง call center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
 • โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกจากเคาน์เตอร์ และหลังจากออกจากเคาน์เตอร์แล้วทางนกแอร์จะถือว่าผู้โดยสารยอมรับในความถูกต้องของข้อมูลการจองทุกอย่างแล้ว 
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์ 
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • สำหรับเวลาในการสำรองที่นั่งภายในงาน เปิดและปิดบูธเวลา 10:00 น. – 19:30 น. ของทุกวัน

 

[box_dark] Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=00000 [/box_dark]