โปรโมชั่น JetStar 2013 บินไปกลับสิงค์โปร์ ขากลับบินฟรี!!

ไปสิงค์โปร์กันกับโปรสุดคุ้ม…จ่ายขาไป ขากลับบินฟรี! กับโปรโมชั่นใหม่จาก JetStar จ่ายเฉพาะเที่ยวบินขาไปและเที่ยวบินขากลับประเทศไทยฟรี

Promotion JetStar 2013 Pay To Go And Come Home To Thailan For Free

Promotion JetStar 2013 Pay To Go And Come Home To Thailan For Free
ไปสิงค์โปร์กันกับโปรสุดคุ้ม…จ่ายขาไป ขากลับบินฟรี! กับโปรโมชั่นใหม่จาก JetStar จ่ายเฉพาะเที่ยวบินขาไปและเที่ยวบินขากลับประเทศไทยฟรี (จ่ายแต่ค่าธรรมเนียมและภาษี) บินเที่ยวสิงค์โปร์ด้วยโปรสุดคุ้มกันเถอะ!
ตัวอย่างของการจ่ายเงินเที่ยวบินขาไปสิงคโปร์และเที่ยวบินขากลับกรุงเทพฯฟรี*

 • ราคาเริ่มต้นชั้นประหยัดออกจากกรุงเทพฯ: เริ่มต้นที่ 2,699 บาท(ค่าตั๋วเที่ยวบิน1,618 บาท + ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม1,081 บาท)
 • ราคาเริ่มต้นชั้นประหยัดกลับสู่กรุงเทพฯ: เริ่มต้นที่1,081 บาท(ค่าตั๋วเที่ยวบิน 0 บาท + ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม1,081 บาท)
 • รวมค่าตั๋วเที่ยวบินไปกลับ:เริ่มต้นที่ 3,780 บาท( 2,699+1,081บาท)

ระยะเวลาการจองและช่วงเวลาเดินทาง
สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ วันนี้ – 2 สค.56 (เวลา 10:00 น.)
เส้นทาง ภูเก็ต – สิงค์โปร์ ราคา 1,999.- / ขากลับบินฟรี (ค่าตั๋วเที่ยวบิน 0 บาท + ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 1,081 บาท) เดินทางได้ระหว่างวันที่

 • 20 Aug – 14 Nov 2013
 •  6 Jan – 22 Jan 2014
 • 11 Feb  – 13 Mar 2014

เส้นทาง กรุงเทพ – สิงค์โปร์ ราคา 2,699.- / ขากลับบินฟรี (ค่าตั๋วเที่ยวบิน 0 บาท + ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 1,081 บาท) เดินทางได้ระหว่างวันที่

 • 20 Aug – 14 Nov 2013
 • 6 Jan – 22 Jan 2014
 • 11 Feb – 13 Mar 2014

วิธีการจอง
สำรองที่นั่งได้ทางเว็บไซต์ www.jetstar.com/th/th
ราคาถูกที่สุดสำหรับ...โปรโมชั่น JetStar 2013 บินไปกลับสิงค์โปร์ ขากลับบินฟรี!!
 
[box_light] Promotion2U Trip Advice : ราคาโปรบิน สิงค์โปร์ ไป – กลับ ถูกสุดที่กดมาได้อยู่ที่  3,079 บาท มีค่ารูดบัตรเครดิตที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 300 บาท (150บาท/เที่ยวบิน) รวมต้องจ่ายทั้งหมด 3,379 บาท
ราคาโปรถูกที่สุดราคานี้ยังมีให้จองอยู่นะครับ เลือกบินขาไป กรุงเทพ  -สิงค์โปร์ ใน วันที่ 29 และ 30 ส.ค. / 5, 6, 26 ก.ย.56 / ส่วนเดือนต.ค.56 มีให้เลือกบินราคาโปรกันสบายๆหลายวัน หลังจากนั้นราคาจะไม่มีให้จองไปจนถึงปีหน้า แต่ราคาถูกสุดจะไม่ได้เท่านี้แล้วครับ

ส่วนน้ำหนักสัมภาระสามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ก.ก. ถ้าใครอยากไปช้อปเพิ่มก็ต้องจ่ายค่าโหลดกระเป๋าเพิ่มอีก 425 บาท / 20 ก.ก.
[/box_light]

ตารางราคาโปรเดือนต.ค.56...โปรโมชั่น JetStar 2013 บินไปกลับสิงค์โปร์ ขากลับบินฟรี!!

ข้อแนะนำสำคัญ เกี่ยวกับราคาพิเศษ และเงื่อนไขราคาพิเศษที่เสนอ

 • น้ำหนักกนะเป๋าขึ้นเครื่องได้ 10 ก.ก. (สัมภาระพกพาหลักหนึ่งชิ้นและของชิ้นเล็กอื่นอีกหนึ่งชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 10 กก.) และ 7 กก. สำหรับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก (เวียดนาม)
 • ผู้โดยสารต้องเช็คอินสัมภาระ,โดยชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข ของสายการบิน
 • ราคาต่อเที่ยวรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าบริการค่าธรรมเนียม 120บาทต่อผู้โดยสาร/ต่อเที่ยว ค่าบริการเพิ่ม 650บาทต่อเที่ยว/ต่อท่าน เมื่อสำรองที่นั่งผ่าน 001 800 611 2957
 • ราคาที่เสนอเป็นราคาต่อเที่ยว สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งใหม่โดยทำการที่นั่งผ่านเวบไซต์ที่กำหนด ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือยกเลิกเที่ยวบินได้ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยชำระค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ถ้ามี สำหรับการเดินทางทั้งหมดโดยเจ็ทสตาร์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินเจ็ทสตาร์

 
[box_dark] Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=55165
[/box_dark]