โปรโมชั่นการบินไทย THAI Birthday Special 2013 บินต่่างประเทศราคาพิเศษ! (พค.56)

โปรโมชั่นการบินไทย ฉลองครบรอบ 53 ปี ให้คุณเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในราคาพิเศษ! THAI Birthday Special กับราคาบินสุดคุ้ม

โปรโมชั่นการบินไทย ฉลองครบรอบ 53 ปี ให้คุณเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในราคาพิเศษ! THAI Birthday Special เตรียมทริปท่องเที่ยวกลางปีกับราคาบินสุดคุ้มจาก การบินไท และ การบินไทยสไมล์ (ราคายังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน) 

ราคาบัตรโดยสารชั้นประหยัด/เที่ยวเดียว (ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน)

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  – กรุงเทพฯ 

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 15,500 บาท  (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 8,000 บาท  (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท  (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท  (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท  (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 4,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก 3,830 บาท

เส้นทางบิน ภูเก็ต – ฮ่องกง  – ภูเก็ต

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 15,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 8,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 4,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – โตเกียว, โอซาก้า,​ ฟุกุโอกะ, นาโงย่า, ซัปโปโร – กรุงเทพฯ 

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 44,000 บาท  (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 15,000 บาท  (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 14,000 บาท  (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 13,000 บาท  (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 12,000 บาท  (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 11,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก 6,910 บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – โซล, ปูซาน  – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 29,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 14,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 13,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 12,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 11,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 9,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก 6,905 บาท

เส้นทางบิน ภูเก็ต – โซล, ปูซาน  – ภูเก็ต

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 29,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 14,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 13,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 12,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 11,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 9,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก 6,905 บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – ไทเป  – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 19,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 9,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 8,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน ภูเก็ต – ไทเป  – ภูเก็ต

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 19,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 9,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 8,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – มะนิลา  – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 18,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 9,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 8,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้  – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 19,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 12,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 11,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 10,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 9,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 8,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก 6,055 บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – เฉิงตู, ซีอาน,​ กวางโจว – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 15,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 8,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 4,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 12,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 8,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 4,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก 3,830 บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – สิงค์โปร์ – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 13,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 5,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 4,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 4,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก 4,565 บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์, ปีนัง – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 11,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 4,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 4,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 3,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 3,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน ภูเก็ต – กัวลาลัมเปอร์ – ภูเก็ต

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 4,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 3,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 3,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 2,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 2,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – จาการ์ตา, เดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 20,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 10,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 9,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 8,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 7,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 6,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – พนมเปญ, ย่างกุ้ง, ฮานอย, โฮจิมินห์, เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 10,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 4,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 3,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 9,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 4,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 4,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 3,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 3,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – อาเมห์ดาบัด – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 10,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 8,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 7,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 6,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน ภูเก็ต – มุมไบ – ภูเก็ต

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 9,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 6,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 5,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน ภูเก็ต – เดลี – ภูเก็ต

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 9,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 6,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 5,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ, การาจี, ลาฮอร์, อิสลามาบัด – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 20,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 10,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 9,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 8,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 7,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 6,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 18,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 9,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 8,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 7,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 6,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 5,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – ดาการ์, โกลโกตา – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 13,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 8,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 7,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 6,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 5,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 4,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – มัสกัต – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 20,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 10,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 9,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 8,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 7,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 6,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – ดูไบ – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 24,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 19,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 17,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 16,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 14,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 13,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – บริสเบน, เมลเบิร์น, ซิดนี่ย์ – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 58,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 16,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 15,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 14,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 13,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 12,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – เพิร์ธ – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 50,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 15,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 14,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 13,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 12,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 11,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – อัคแลนด์ – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 70,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 21,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 20,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 18,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 17,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 15,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – ลอนดอน, ปารีส, บรัสเซล, โรม,​มิลาน – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 89,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 26,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 24,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 23,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 21,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 20,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต, มิวนิค, ซูริค,​ มาดริล – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 89,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 26,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 24,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 23,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 21,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 20,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน, สต๊อกโฮล์ม,​ ออสโล – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 89,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 26,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 24,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 23,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 21,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 20,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – มอสโคว์,​ โยฮันเนสเบิร์ก,​ – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 66,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 24,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 22,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 21,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 19,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 18,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – ลอสแองเจลิส – กรุงเทพฯ

 • ชั้นธุรกิจ J ราคาบินไป – กลับ 97,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน)
 • ชั้นประหยัด M ราคาบินไป – กลับ 30,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด H ราคาบินไป – กลับ 28,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด Q ราคาบินไป – กลับ 27,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด V ราคาบินไป – กลับ 25,500 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ชั้นประหยัด W ราคาบินไป – กลับ 24,000 บาท (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • ราคายังไม่รวมภาษีอีก x,xxx บาท

โปรโมชั่นการบินไทย THAI Birthday Special 2013 บินต่่างประเทศราคาพิเศษ! (พค.56)

ระยะเวลาการจองและช่วงเวลาการเดินทาง

สามารถออกบัตรโดยสารได้ ตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2556

สามารถใช้เดินทางได้ ระหว่างวันที่  01 พฤษภาคม 2556 – 30 กันยายน 2556

วิธีการสำรองที่นั่ง

 • สำรองที่นั่งได้ทาง THAI Contact Center: 02-356-1111
 • ติดต่อสำนักงานขายการบินไทยทุกสาขา
 • ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารการบินไทย
 • ทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com

ส่วนโปรสำหรับเส้นทางบินในประเทศ สามารถจองได้ที่โปรนี้

โปรโมชั่นการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า 2556 : จากกรุงเทพ (พค.56)

การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า ส่งโปรโมชั่นใหม่พาคุณบินกลางปีช่วงโลว์ซีซั่นปี 56 ให้คุณเดินทางสบายๆกับเส้นทางบินในประเทศในราคาพิเศษ

promotion-thai-airways-rak-khun-tao-fah-2013-from-bangkok-may-2013

[box_light]

Promotion2U Trip Advice : โปรแรงๆราคาใหม่บินช่วงโลว์ซีซั่นกลางปี 56 ตั้งแต่เดือน พค. – กย.56 จาก การบินไทย และ ไทยสมายล์ ราคาค่อนข้างถูกกว่าในช่วงเวลาบินอื่นๆเยอะทีเดียว ใครอยากบินแบบ Full-Service ไม่ต้องห่วงเรื่องต้อจ่ายเพิ่มค่าโน่นค่านี่อีกเท่าไหร่ ก็ลองเลือกบินดูครับ

*สำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินด้วย Thai Smile ให้สังเกตจากเลขที่ไฟลท์ที่เป็น TG7XX นะครับ

Great Singapore Sale : ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม

 • ราคาบินไป-กลับ กรุงเทพ – สิงค์โปร์ ถูกสุดรวม 8,565 บาท (ค่าตั๋ว 4,000 + ภาษี  4,565 บาท)

ราคาเส้นทาง กรุงเทพ - สิงค์โปร์ โปรโมชั่นการบินไทย THAI Birthday Special 2013

Hong Kong Summer Spectacular  : ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 31 สิงหาคม

 • ราคาบินไป-กลับ กรุงเทพ – ฮ่องกง ถูกสุดรวม 8,030 บาท (ค่าตั๋ว 4,130 + ภาษี 3,900 บาท)

ราคาเส้นทาง กรุงเทพ - ฮ่องกง โปรโมชั่นการบินไทย THAI Birthday Special 2013

Japan Summer Sale  : ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม

 • ราคาบินไป – กลับ กรุงเทพ – ญี่ปุ่น (โตเกียว-นาริตะ) ถูกสุดรวม  17,910 บาท (ค่าตั๋ว  11,000 บาท + ภาษีและค่าธรรมเนียม 6,910 บาท)
 • ราคาบินไป – กลับ กรุงเทพ – ญี่ปุ่น (โอซาก้า-คันไซ) ถูกสุดรวม  17,910 บาท (ค่าตั๋ว  11,000 บาท + ภาษีและค่าธรรมเนียม 6,910 บาท)
 • **ราคาเส้นทางโอซาก้า 11,000.- มีให้จองไม่เยอะนะครับ ราคาที่เจอเยอะจะเป็น 12,500 + 7,190 = 19,690.00 

ราคาเส้นทาง กรุงเทพ - นาริตะ โปรโมชั่นการบินไทย THAI Birthday Special 2013

 

ราคาบินไป – กลับ กรุงเทพ – โซล ถูกสุดรวม  15,905 บาท (ค่าตั๋ว  9,000 บาท + ภาษีและค่าธรรมเนียม 6,905 บาท)

ราคาเส้นทาง กรุงเทพ - โซล โปรโมชั่นการบินไทย THAI Birthday Special 2013

[/box_light]

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่นการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า 2556 : จากกรุงเทพ (พค.56)

 1. All flights are applicable on TG OPERATING FLT  and THAI Smile ONLY. Valid Flight/Date shown on both Outbound and Inbound sectors.
 2. All taxes and surcharges are excluded.
 3. Point to point fare, stopover enroute is not permitted.
 4. Child and adult apply same fare.   No discount for child.
 5. Open jaw/ Mixed class travel  within same Zone ,same  ticket validity and same tour code is permitted, apply 1/2RT + 1/2RT.
 6. Open date or open ticket is not permitted.  Reservation must be confirmed on both outbound and inbound sectors.
 7. Effective for ticketing on 29APR13  –  31MAY13  for departing from BKK on 01MAY13 – 30SEP13 Last departure date 30SEP13  only.
 8. Ticket must be inserted    –    All  sectors  :  NVB/NVA = Travelling  date
 9. Tickets are non reroutable, no upgrade and non refundable.
 10. Tickets are non reroutable, no upgrade and non refundable.
 11. Change  flight / date of travel  before ticket expiration charge THB 2,000 per transaction and conditions of  promotion apply and same RBD, must contact TG OFFICE for ticket reissuance  before ticket expiration.
 12. J : Normal  mileage accrual,  M / H / Q  : Normal  mileage  accrual ,  V / W  :  No  mileage accrual.
 13. UM /YP is not permitted.
 14. Ticket validity strictly apply according to Ticket Validity box in fare sheet.
 15. Format Auto pricing >FXP/R,U
 16. This promotion cannot be used in conjunction with other promotions including all upgrades.

TG reserves the right to change fares and conditions without prior notice.

[box_dark]
Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=47583
[/box_dark]