โปรโมชั่นนกแอร์ 2556 บินดอนเมือง-สกลนคร ราคาสุดประหยัด 777.- (เมย.56)

NokAir จัดให้…บินสบายๆกับโปรโมชั่นโดนใจ เส้นทาง ดอนเมือง-สกลนคร ราคาพิเศษเพียง 777 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

NokAir จัดให้…บินสบายๆกับโปรโมชั่นโดนใจ เส้นทาง ดอนเมือง-สกลนคร ราคาพิเศษเพียง 777 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) บินสบายใจกับเครื่องบินใหญ่ในราคาพิเศษ สำหรับเส้นทางสกลนครเท่านั้น

เส้นทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สกลนคร

เที่ยวบิน DD9406*

 • เวลาเครื่องออก 14:35 น.
 • เวลาเครื่องลง 16:05 น.
 • ให้บริการทุกวัน

เที่ยวบิน DD9410**

 • เวลาเครื่องออก 18:55 น.
 • เวลาเครื่องลง 20:05 น.
 • ให้บริการทุกวัน

 

เส้นทาง สกลนคร – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เที่ยวบิน DD9407*

 • เวลาเครื่องออก 16:35 น.
 • เวลาเครื่องลง 18:05 น.
 • ให้บริการทุกวัน

เที่ยวบิน DD9411**

 • เวลาเครื่องออก 20:35 น.
 • เวลาเครื่องลง 21:45 น.
 • ให้บริการทุกวัน

* ให้บริการถึง 30 เม.ย. 56 เท่านั้น
** ให้บริการด้วยเครื่อง โบอิ้ง 737-800 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 56 เป็นต้นไป

ระยะเวลาการจอง และช่วงเวลาการเดินทาง

สำรองที่นั่งได้ระหว่าง วันที่ 18 – 30 เมษายน 2556

ใช้เดินทางได้ระหว่าง วันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2556

วิธีการจอง

 • สำรองที่นั่งได้ผ่านทาง www.nokfanclub.com และ www.nokair.com
 • มือถือที่ m.nokair.com
 • แอพพลิเคชั่น Nokair บน iOS (iPhone / iPad / iPod Touch Application)

โปรโมชั่นนกแอร์ 2556 บินดอนเมือง-สกลนคร ราคาสุดประหยัด 777.- (เมย.56)

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่นนกแอร์ 2556 บินดอนเมือง-สกลนคร ราคาสุดประหยัด 777.- (เมย.56)

 • ราคาพิเศษ 777 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างและภาษีแล้ว) สำหรับเส้นทางสกลนครเท่านั้น
 • สามารถสำรองที่นั่งได้ระหว่างวันที่ 18 – 30 เมษายน 2556
 • สามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokfanclub.com, www.nokair.com, มือถือที่ m.nokair.com และแอพพลิเคชั่นของ iOS (iPhone / iPad / iPod Touch Application)
 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2556
 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok Economy เท่านั้น
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของนกแอร์ได้
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง Call Center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
 • สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[box_dark]
Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=46588
[/box_dark]