โปรโมชั่นเข้าชม มิวเซียมสยามฟรี ประจำเดือนพ.ค.56

ประกาศ!! วันเข้าชม ‘มิวเซียมสยาม’ ฟรี!! ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

Promotion Museum Siam Free Ticket May.2013

ประกาศ!! วันเข้าชม ‘มิวเซียมสยาม’ ฟรี!! ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 เนื่องในวันวิสาขบูชา

Discovering History, Discovering You | ค้นหาตัวตน ค้นพบคนไทย

www.museumsiam.org