โรงพยาบาลศิริราช เปิดรักษา 5 โรคทางศัลยกรรม ฟรี!

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรักษา 5 โรคฟรี (โรคทางศัลยกรรม) เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้ จำนวนกว่า 1,000 ราย

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรักษา 5 โรคฟรี (โรคทางศัลยกรรม)

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรักษา 5 โรคทางศัลยกรรม ฟรี!

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรักษา 5 โรคฟรี (โรคทางศัลยกรรม) เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้ จำนวนกว่า 1,000 ราย เพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ทางศัลยกรรม ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาควิชามีความตั้งใจจะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ทุกกลุ่มวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงโรคที่เกิดขึ้นในแต่ละวัย จึงประกอบด้วยโครงการย่อย 5 โครงการ คือ

  • วัยทารกแรกเกิดกับปัญหาภาวะลิ้นติด ทำให้เด็กไม่สามารถดูดนมและพูดได้ชัดเจน จำนวน 800 ราย
  • ปัญหาโรคอ้วนของช่วงวัย 18-70 ปี จำนวน 52 ราย
  • มะเร็งเต้านมที่ผู้ป่วยยากไร้ไม่ได้รับการเสริมสร้างเต้านมใหม่ภายหลังถูกตัดเต้านมทิ้ง จำนวน 80 ราย
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะแขนขาบวมจากทางเดินน้ำเหลืองอุดตัน จำนวน 20 ราย
  • ศัลยกรรมต่อหลอดเลือดแดงและดำเพื่อการฟองเลือดระยะยาว จำนวน 80 ราย

[box_light]

ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาจะต้องผ่านการคัดกรอง วินิจฉัยจากแพทย์ศิริราช และได้รับการประเมินจากนักสังคมสงเคราะห์ รพ.ศิริราชว่า เป็นบุคคลที่มีรายได้น้อยเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยที่ผู้ป่วยจะต้องพักรักษาในหอผู้ป่วยสามัญ

[/box_light]

สำหรับผู้สนใจไม่ว่าอยู่สิทธิการรักษาพยาบาลใดสามารถเข้าร่วมโครงการได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ผู้สนใจร่วมโครงการติดต่อได้ที่ โทร.0-2419-4974-5
  • ส่วนภาวะลิ้นติด ปัญหาที่ตามมา คือ เด็กจะไม่สามารถใช้ลิ้นช่วยดูดนมจากเต้านมของมารดา สอบถาม โทร.0-2419-8070 และ 0-2419-8319
  • โรคอ้วนล่าสุดพบคนไทยน้ำหนักเกินเข้าข่ายโรคอ้วนเกือบ 10 ล้านคน เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน และการเสียชีวิตจะตามมา โดยแนวโน้มในอนาคตจะมีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้น สอบถาม โทร.0-2419-8005-6
  • สำหรับภาวะแขนขาบวม มีผู้ป่วยจำนวนมากได้รับความทุกข์ทรมานจากภาวะหลอดน้ำเหลืองอุดตัน ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิต ประจำวันได้ตามปกติซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น จากเนื้องอกกดทับหลอดน้ำเหลือง ภาวะอุดตันหลอดน้ำเหลืองตั้งแต่แรกเกิด และภายหลังการผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น โทร.0-2419-8002
  • ศัลยกรรมต่อหลอดเลือดแดง และดำ เพื่อการฟอกเลือดระยะยาว ซึ่งการฟอกเลือดจะได้ดีต้องมีหลอดเลือดที่ดี โดยจะต้องสร้างให้ใหญ่ขึ้นด้วยการเอาหลอดเลือดแดงต่อเข้ากับหลอดเลือดดำ สอบถาามเพิ่มเติม โทร.0-2419-8013-4

ผู้มีจิตศรัทธาขอเชิญร่วมสมทบทุนได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สั่งจ่ายเช็คในนาม “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิิริราชพยาบาล”

และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดโครงการ โทร.0-2419-7132, 0-2419-8013-4, 0-2419-7646-9

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรักษา 5 โรคทางศัลยกรรม ฟรี!

[box_dark]

ข่าวที่มา : http://donationthailand.com/ศิริราช-เปิดรักษา-5-โรคฟรี/

[/box_dark]

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=31386

[box_light]

พูดคุยเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ได้ที่ Promotion2U Forums

[/box_light]