Promotion Thai Airways Mother Months สิงหาพาแม่เที่ยว 2012

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหาคม 2555 ด้วยโปรโมชั่นพิเศษให้คุณชวนคุณแม่เที่ยวได้แบสบายๆกับบริการที่เหนือกว่า

โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2555

Promotion Thai Airways Mother Months 2012

โปรโมชั่นการบินไทย ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหาคม 2555 ด้วยโปรโมชั่นพิเศษที่ราคาถูกลงยิ่งกว่าเดิม กับหลากหลายเส้นทางบินราคาประหยัดให้คุณชวนคุณแม่เที่ยวได้แบบสบายๆกับบริการที่เหนือกว่า

(ราคาเส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ปรับราคาแพงขึ้นกว่าโปรโมชั่นเดิมนะครับ ดูรายละเอียดโปรเก่าได้ที่ >>Thailand Plus 2012 )

สำรองที่นั่งได้ระหว่าง วันที่  30 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2555

เดินทางได้ระหว่าง วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2555

ตารางราคาและเที่ยวบิน โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2555

เงื่อนไขและข้อกำหนด Promotion thai Airways Mother Months 2012

 • ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย, ตัวแทนจำหน่ายของการบินไทย และ Internet ของบริษัท ฯ
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว หรือ ไป-กลับ บน ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2555 และ เริ่มต้นเดินทาง ได้ตั้งแต่ วันที่ 01 สิงหาคม 2555 จนถึง 31 สิงหาคม 2555
  • ยกเว้น เส้นทาง ระหว่าง กรุงเทพฯ และ สุราษฎร์ธานี สิ้นสุดการเดินทาง ( ไป – กลับ ) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555
  • เส้นทาง ระหว่าง กรุงเทพ ฯ และ กระบี่ สิ้นสุดการเดินทาง ( ไป – กลับ )ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2555
 • การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตรโดยสารไม่อนุญาตให้ ออกบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทาง
 • บัตรโดยสารเส้นทางไป-กลับ มีอายุ 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทาง ที่ระบุบนบัตรโดยสาร
 • บัตรโดยสารเด็กราคา 75 % จากราคาผู้ใหญ่ข้างต้น และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรโดยสารสำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน, วันเดินทาง, เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
 • ได้รับไมล์สะสมปกติ
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 • การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ / หรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=29826

[box_light]

พูดคุยเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ได้ที่ Promotion2U Forums

[/box_light]