Promotion DTAC New iPad (สค.55) ผ่อน 0% 10 เดือน + เงินคืนสูงสุดกว่า 2,000.- + ฟรี! New iPad Case

โปรโมชั่น DTAC The New iPad สุดคุ้ม! รับสิทธิ์คุ้ม 3 ต่อ กับ 3 ความพิเศษ

โปรโมชั่น DTAC New iPad (สค.55) ผ่อน 0% 10 เดือน + เงินคืนสูงสุดกว่า 2,000.- + ฟรี! New iPad Case

Promotion DTAC New iPad (สค.55)

โปรโมชั่น DTAC The New iPad สุดคุ้ม! รับสิทธิ์คุ้ม 3 ต่อ กับ 3 ความพิเศษ  ผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือน พร้อมรับเงินคืนสุงสุดกว่า่ 2,000 บาท + ฟรี dtac 3G/EDGE/wifi นานสูงสุด 1 ปี + รับฟรี New iPad Case มูลค่า 1,690 บาท

[box_light]

The new iPad รุ่น 16GB จำหน่ายในราคา 20,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

The new iPad รุ่น 32GB จำหน่ายในราคา 23,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

The new iPad รุ่น 64GB จำหน่ายในราคา 26,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

[/box_light]

รับสิทธิ์คุ้มกับ Promotion DTAC New iPad (สค.55) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดีแทคทุกสาขา หรือ Dtac Call Center 1678 

โปรโมชั่น DTAC New iPad August 2012

– ผ่อน 0% นาน 10 เดือน หรือ 12 เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พร้อมรับเงินคืนสูงสุดกว่า 2,000 บาท (เมื่อซื้อและสมัครแพ็คเกจและผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือนขึ้นไป)

ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน กับ CitiBank Paylite, Kbank Smart Pay, KTC Flexi, Simple Visa Card, Krungsri Credit, Central Credit Card UOB iPlan และ Simple 0% Plan

ผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน กับ CitiBank Ready Credit  

Free New iPad Case by Dtac New iPad promotion

– รับฟรี! New iPad Case มูลค่า 1,690 บาท (จำนวนจำกัด)

– ใช้ Multi Sim ฟรี!นาน 1 ปี เมื่อสมัครแพ็คเกจ Unlimited Data **จำนวนปริมาณการใช้งาน Internet 3G และ Wifi ขึ้นอยู่กับ บริการที่ลูกค้าเลือก โดยแพ็คเกจหลักต้องเป็น Unlimited Data ยกเว้นแพ็คเกจ Aircard และ Tablet**

Package DTAC Unlimited Data

Package เสริม Internet DTAC

DTAC Package สำหรับซิมใหม่

เงื่อนไขการซื้อ DTAC New iPad

 1. รายละเอียดการจัดจำหน่ายเครื่อง The new iPad ในราคาเครื่องเปล่าและราคาเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ มีรายละเอียดดังนี้
  1. 1.1 The new iPad รุ่น 16GB จำหน่ายในราคา 20,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2. 1.2 The new iPad รุ่น 32GB จำหน่ายในราคา 23,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  3. 1.3 The new iPad รุ่น 64GB จำหน่ายในราคา 26,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. ในกรณีที่ซื้อเครื่องเปล่าลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (กรุณาตรวจสอบบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย) แต่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายรับเงินคืนและรับของสมนาคุณได้ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน หรือ นานสูงสุด12 เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ( กรุณาตรวจสอบบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย) และสามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายรับเงินคืนและรับของสมนาคุณได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. 2.1 เงื่อนไขการผ่อนชำระและรายการส่งเสริมการขายรับเงินคืนสูงสุดกว่า 2,000 บาท : ผู้มีสิทธิ์ผ่อนชำระและได้รับเงินคืนจะต้องใช้บริการกับบริษัทฯ อย่างน้อย 3 รอบบิล โดยลูกค้าไม่สามารถทำการย้ายค่ายได้ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า และจะต้องเป็นลูกค้าแบบปัจจุบันที่จดทะเบียน โดยต้องมีหรือสมัครแพ็กเกจหลักหรือแพ็กเกจเสริมที่มี dtac internet ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 199 บาทต่อเดือนหรือสมัครบริการซิมเสริม  (MultiSIM) ที่แพ็กเกจหลัก หรือแพ็กเกจเสริม dtac internet ต้องเป็น Unlimited Internet
   • • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจาการผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน หรือ 12 เดือนเท่านั้น พร้อมสมัครแพ็กเกจที่ร่วมรายการ ตามราคาที่บริษัทฯกำหนด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตสูงสุด 2,120 บาท เมื่อซื้อสินค้าและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการตามรายละเอียดที่แต่ละบัตรเครดิตกำหนดระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555 ที่สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค ร้านค้าดีแทคเซ็นเตอร์ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการเท่านั้น
   • • ราคาผ่อนต่อเดือนเป็นราคาโดยประมาณ บัตรเครดิตจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีภายใน 90 วันหลังจากวันที่รายการนี้สิ้นสุด
   • • 1 หมายเลขบัตรเครดิต สามารถรับเครดิตเงินคืนสูงสุด (cash back) ไม่เกิน 2 เครื่อง ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายโดยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกของบัตรเครดิตที่ทำรายการและต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนค่าธรรมเนียมใด ๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่บัตรเครดิตคืนเงินเข้าบัญชี
   • • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของแต่ละบัตรเครดิตของแต่ละสาขาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบัตรเครดิตเป็นหลัก ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และบัตรเครดิตกำหนด หากมีปัญหาเรื่องการใช้บริการทางการเงิน กรุณาติดต่อกับบัตรเครดิตโดยตรง ทั้งนี้บริษัทฯ และบัตรเครดิตขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตลอดจนข้อผิดพลาดที่เกิดจาการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของบริษัทฯ และบัตรเครดิตถือเป็นที่สิ้นสุด
   • • กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่น ๆ ของบริษัทฯ หรือ www.dtac.co.th
  2. 2.2 เงื่อนไขการรับสินค้าสมนาคุณ The new iPad Smart Case : ลูกค้าจะได้รับ The new iPad Smart Case จะต้องเป็นลูกค้าแบบปัจจุบันที่จดทะเบียน โดยต้องมีหรือสมัครแพ็กเกจหลักหรือแพ็กเกจเสริมที่มี dtac internet มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 199 บาทต่อเดือนหรือสมัครบริการซิมเสริม  (MultiSIM) ที่แพ็กเกจหลัก หรือแพ็กเกจเสริม dtac internet ต้องเป็น Unlimited Internet โดยลูกค้าสามารถซื้อThe new iPad และเลือกชำระเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระทั้งแบบที่ไม่มีดอกเบี้ยและมีดอกเบี้ย จำกัด 1 หมายเลขจดทะเบียนต่อ 1 สิทธิ์ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าสมนาคุณในกรณีที่ลูกค้ารับสินค้าสมนาคุณและเดินออกจากจุดขายไปแล้ว สินค้าสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีในกรณีที่สินค้าสมนาคุณมีไม่ครบตามสีที่ได้ลงไว้ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. เครื่อง The new iPad และอุปกรณ์เสริม มีระยะเวลารับประกัน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อเครื่อง โดยลูกค้าสามารถศึกษาเงื่อนไขการรับประกันได้จากคู่มือที่อยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.dtac.co.th/thenewipad

เงื่อนไขแพ็กเกจและค่าใช้บริการ

 1. สำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายใหม่ และรายปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อใช้งานร่วมกับ The New iPad ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
 2. อัตราค่าบริการแพ็กเกจ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) มีอัตราค่าโทรทุกเครือข่ายคิดนาทีละ 1.50 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ส่วนอัตราค่าบริการเสริม SMS 2 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และ ค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย ค่าบริการเสริม dtac internet ส่วนเกินคิด MB ละ 1.50 บาท โดยมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้
  1. 2.1 สำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายใหม่และปัจจุบัน
   1. • แพ็กเกจ Tablet 199
    1. – ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 199 บาท รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิลนับตั้งแต่วันที่สมัคร รับสิทธิ์ในการใช้บริการเสริม dtac internet ฟรีรอบบิลละ 250 MB
    2. – รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม การใช้งานบนเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42Mbps หลังจากใช้งานครบ 5 GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384Kbps
   2. • แพ็กเกจ Tablet 299
    1. – ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 299 บาท รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิลนับตั้งแต่วันที่สมัคร รับสิทธิ์ในการใช้บริการเสริม dtac internet ฟรีรอบบิลละ 500 MB
    2. – รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม การใช้งานบนเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42Mbps หลังจากใช้งานครบ 5 GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384Kbps
   3. • แพ็กเกจ Tablet 399
    1. – ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 399 บาท รับสิทธิ์การใช้บิรการเสริม dtac internet ฟรีไม่จำกัด นาน 12 รอบบิลนับตั้งแต่วันที่สมัคร
    2. – รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม การใช้งานบนเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42Mbps หลังจากใช้งานครบ 1GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 64Kbps
   4. • แพ็กเกจ iPad 550 unlimited
    1. – ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 550 บาท รับสิทธิ์นาน 18 รอบบิลนับตั้งแต่วันที่สมัคร
    2. – รอบบิลที่ 1-6 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 550 บาท, รอบบิลที่ 7-18 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 650 บาท
    3. – รับสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42Mbps หลังจากใช้งานครบ 3GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384Kbps
 3. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio text บริการเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อน ใช้บริการ สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้น ๆ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและค่าบริการเรียกเก็บ MultiSIM

 1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันแบบจดทะเบียนบุคคลธรรมดา ในระบบ 1800 เท่านั้น สามารถสมัครบริการ MultiSIM ได้ ถึง 31 ธันวาคม 2555
 2. เงื่อนไขการใช้งาน MultiSIM มีดังนี้
  1. • ผู้ใช้บริการที่มีแพ็กเกจ dtac internet unlimited (แบบไม่จำกัด) สามารถ MultiSIM ได้ (ยกเว้น แพ็กเกจ Internet SIM/Aircard tablet) หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข สามารถมี SIM ได้สูงสุด 5 SIM โดยมี SIM หลัก 1 SIM และ SIM เสริมได้ 1-4 SIM
  2. • SIM หลักเท่านั้นที่สามารถโทรออก/รับสาย ส่ง/รับ SMS และMMS รวมถึงใช้งาน dtac internet ได้
  3. • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้งานของ SIM ทั้งหมด จะรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน โดยไม่มีการแยกค่าใช้จ่ายต่อ SIM
  4. • ทุก SIM สามารถใช้บริการ dtac internet ได้พร้อมกัน
  5. • สามารถเปลี่ยนจาก SIM เสริม เป็น SIM หลักได้
  6. • บริการ Roaming ใช้ได้กับ SIM หลักเท่านั้น
  7. • ผู้ใช้บริการจะเสียค่าบริการตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าใช้งานอยู่ และเสียค่าบริการ dtac internet ตามอัตราของโปรโมชั่นนั้น ๆ
  8. • ถ้าผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจ dtac internet ใด ๆ อยู่ก็ตาม จะเสียค่าบริการใช้งาน dtac internet ตามแพ็กเกจ dtac internet นั้น
 3. อัตราค่าบริการเมื่อซื้อ The New iPad พร้อมสมัคร MultiSIM มีดังนี้
  1. • ค่าบริการ dtac internet unlimited จากเดิม 250 บาท เป็นฟรีค่าบริการรายเดือนเป็นเวลา 12 เดือน สำหรับผู้ใช้บริการ MultiSIM ที่มีซิมเสริมและซิมหลักรวมทั้งหมด 2 ซิม
  2. • ค่าบริการ dtac internet unlimited จากเดิม 550 บาทเหลือราคา 300 บาทต่อรอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการ MultiSIM ที่มีซิมเสริมและซิมหลักรวมทั้งหมด 3 ซิม
  3. • ค่าบริการ dtac internet unlimited จากเดิม 850 บาทเหลือราคา 550 บาทต่อรอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการ MultiSIM ที่มีซิมเสริมและซิมหลักรวมทั้งหมด 4 ซิม
  4. • ค่าบริการ dtac internet unlimited จากเดิม 1,150 บาทเหลือราคา 850 บาทต่อรอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการ MultiSIM ที่มีซิมเสริมและซิมหลักรวมทั้งหมด 5 ซิม
 4. การใช้งานบนเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42Mbps หลังจากใช้งานครบตามที่แพ็กเกจหลักระบุไว้ ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384Kbps รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 5. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาศึกษา www.dtac.co.th

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการายและการเรียกเก็บค่าบริการ Multi Sim

 1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันแบบจดทะเบียนบุคคลธรรมดาในระบบ 1800 เท่านั้น สามารถสมัครบริการ MultiSIM ได้ ถึง 31 ตุลาคม 2555 ได้ที่สำนักงานบริการลูกค้าทั่วประเทศ
 2. อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการรับสิทธิ์มีดังนี้
  1. 2.1 หมายเลขโทรศัพท์ สามารถมี SIM ได้สูงสุด 5 SIM โดยมี SIM หลัก 1 SIM และSIMเสริมได้ 1-4 SIM
  2. 2.2 SIM หลักเท่านั้นที่สามารถโทรออก/รับสาย ส่ง/รับ SMS และMMS รวมถึงใช้งาน dtac internet ได้
 3. ผู้ใช้บริการจะเสียค่าบริการตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าใช้งานอยู่ และเสียค่าบริการ dtac internet ตามอัตราของโปรโมชั่นนั้นๆ
 4. ถ้าผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจ dtac internet ใดๆ อยู่ก็ตาม จะเสียค่าบริการใช้งาน dtac internet ตามแพ็กเกจ dtac internet นั้น
  1. 4.1 ค่าบริการ dtac internet unlimited ราคา 250 บาทต่อรอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการ MultiSIM ที่มีซิมเสริมและซิมหลักรวมทั้งหมด 2 ซิม
  2. 4.2 ค่าบริการ dtac internet unlimited ราคา 550 บาทต่อรอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการ MultiSIM ที่มีซิมเสริมและซิมหลักรวมทั้งหมด 3 ซิม
  3. 4.3 ค่าบริการ dtac internet unlimited ราคา 850 บาทต่อรอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการ MultiSIM ที่มีซิมเสริมและซิมหลักรวมทั้งหมด 4 ซิม
  4. 4.4 ค่าบริการ dtac internet unlimited ราคา 1,150 บาทต่อรอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการ MultiSIM ที่มีซิมเสริมและซิมหลักรวมทั้งหมด 5 ซิม
 5. ฟรีค่าบริการรายเดือน MultiSIM ที่ 1 เป็นเวลา 12 เดือน
 6. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาศึกษา www.dtac.co.th

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=30334

[box_light]

พูดคุยเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ได้ที่ Promotion2U Forums

[/box_light]