Promotion Samsung Galaxy SIII by DTAC

This content has been archived. It may no longer be relevant

โปรโมชั่น Samsung Galaxy SIII by DTAC

Promotion Samsung Galaxy SIII by DTAC
เปิดตัวโปรโมชั่น Samsung Galaxy S III by DTAC ในราคา 21,900 บาท พร้อมรับสิทธิผ่อน 0% นาน 10 เดือน (กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ) สามาถจอง Galaxy S3 by DTAC ผ่าน http://www.dtac.co.th ในวันที่ 24 พฤษภาคม 55 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป – 3 มิถุนายน 2555 (จ่ายล่วงหน้า 3,000 บาท)
– พร้อมรับสิทธิ์สมัคร แพคเกจ Galaxy S III Super Deal ค่าบริการเริ่มต้นที่ 499 บาท/เดือน สำหรับรอบบิลที่ 1 – 6 และ 649 บาท สำหรับรอบบิลที่ 7-18 (ใช้ Internet Unlimit พร้อมโทรทุกเครือข่ายเดือนละ 550 นาที นาน 18 รอบบิล และยังใช้ wifi-dtac ได้ฟรีนาน 6 เดือน)

 • แพ็กเกจ Galaxy SIII Super Deal รอบบิลที่ 1-6 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 499 บาท
 • รอบบิลที่ 7-18 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 649 บาท
 • รับสิทธิโทร 550 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 1.50 บาท/นาที
 • รับสิทธิการใช้บริการเสริม dtac internet ไม่จำกัดจำนวนการใช้ต่อรอบบิล
 • รับสิทธิการใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 2 GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 64 Kbps
 • อัตราค่าบริการเสริม SMS 1 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และ ค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

– ฟรี! MicroSD 16 GB สำหรับลูกค้า 2,000 ท่านแรก
– และสำหรับลูกค้าที่จอง Samsung Galaxy SIII ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2555 นี้ รับสิทธิ์ร่วมลุ้นเที่ยวเกาหลีตามรอย Galaxy SIII 5 วัน 4 คืน ฟรี รางวัลละ 2 ที่นั่งจำนวน 10 รางวัล
ลูกค้า DTAC สามารถรับเครื่องพร้อมกันในวันที่ 2 มิ.ย. 55 ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้จองผ่านหน้าเว็บสามารถซื้อเครื่องที่ Shop ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. และ วันที่ 7 มิ.ย.
Promotion Samsung Galaxy SIII by DTACเงื่อนไขการรับสิทธิ์กับ Promotion Samsung Galaxy SIII by DTAC

 • สิทธิ์ในการร่วมสนุกลุ้นชิงรางวัลแพ็กเกจทัวร์เกาหลี จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง สำหรับลูกค้าที่จองและจ่ายค่ามัดจำเครื่องผ่าน www.dtac.co.th ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 55 และทางบริษัทประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 5 มิถุนายน การจับรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่บรษัทกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแจก Micro SD Card 16 GB ให้กับผู้ที่จองเครื่อง 2,000 ท่านแรกที่จองและจ่ายมัดจำผ่านทาง www.dtac.co.th
 • หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนจองเครื่องและชำระเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อทาง SMS และ Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เป็นระยะๆ เพื่อแจ้งให้ท่านเข้ามายืนยันสิทธิ์ พร้อมเลือกสถานที่และวันที่ท่านสะดวกในการรับสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ www.dtac.co.th ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ก่อนจะมีสิทธิ์ได้เลือกสถานที่และวันก่อน
 • ลูกค้าต้องเข้ามายืนยันสิทธิ์ เลือกสถานที่และเลือกวันที่ท่านสะดวกรับสินค้าทางเว็บไซต์ภายในวันที่กำหนดหลังจากที่ท่านได้รับ SMS หรือ Email มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่ www.dtac.co.th
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรุ่นและสี หลังจากชำระเงินล่วงหน้าแล้ว รวมถึงการเปลี่ยนสถานที่ และวันรับเครื่องหลังจากยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์
 • หากลูกค้าไม่มารับสินค้าภายในวัน เวลา และสถานที่ที่ได้เลือกไว้ตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ในวันรับสินค้า ลูกค้าที่ทำการจองจะต้องมารับสินค้าด้วยตัวเอง โดยจะต้องนำใบยืนยันการรับสินค้า พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง ในกรณีที่มารับด้วยตัวเองไม่ได้ ให้ทำการมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ทำการจอง
 • ลูกค้าต้องทำการชำระเงินส่วนต่างในวันที่มารับสินค้า ในกรณีผ่อนชำระ ยอดเงินผ่อนชำระจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือที่จ่ายในวันที่รับสินค้า (ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หักลบเงินจ่ายล่วงหน้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000 บาท)
 • ลูกค้าที่เลือกแบบผ่อนชำระจะต้องใช้บริการกับดีแทคอย่างน้อย 3 รอบบิลหลังจากวันที่ซื้อสินค้า และจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันที่จดทะเบียนโดยใช้แพ็กเกจหลัก หรือแพ็กเกจเสริมที่มี dtac internet ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 199 บาทต่อเดือน หรือสมัครบริการซิมเสริม (Multi SIM) ที่แพ็กเกจหลัก หรือแพ็กเกจเสริม dtac internet มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 199 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินชำระล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีสินค้าขาดตลาดหรือบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเครื่องให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อได้ ด้วยเหตุอันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยผู้ซื้อตกลงไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า 3,000 บาทให้ลูกค้าในภายหลังทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งใว้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยให้มีผลใช้บังคับตามวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ Galaxy SIII Super Deal
 • สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจดทะเบียนใหม่ และปัจจุบัน ประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่ซื้อเครื่อง Samsung Galaxy S III จากผู้ให้บริการ สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตั้งแต่วันที่วันนี้ถึง 31กรกฎาคม 2555
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดดังนี้
  • แพ็กเกจ Galaxy SIII Super Deal รอบบิลที่ 1-6 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 499 บาท
  • รอบบิลที่ 7-18 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 649 บาท
  • รับสิทธิโทร 550 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 1.50 บาท/นาที
  • รับสิทธิการใช้บริการเสริม dtac internet ไม่จำกัดจำนวนการใช้ต่อรอบบิล
  • รับสิทธิการใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 2 GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 64 Kbps
  • อัตราค่าบริการเสริม SMS 1 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และ ค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครรับสิทธิรายการส่งเสริมการขายนี้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ที่ได้จะสิ้นสุดทันที และไม่สามารถกลับมาสมัครใหม่ได้อีก
 • ผู้สมัครจะได้รับ wifi card สำหรับใช้งาน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนใช้ครั้งแรกและต้องลงทะเบียนภายใน 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมบริการ dtac wifi ที่ www.dtac.co.th/wifi
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครรายการส่งเสริมการแพ็กเสริมโทรฟรีทุกเครือข่าย 400 นาที 450 บาทต่อเดือน และแพ็กเกจเสริม dtac internet กลุ่ม Multi SIM ได้
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจบริการเสริม dtac internet หรือ Fun Pack เพิ่มเติม ผู้ใช้บริการจะเสียสิทธิการใช้บริการเสริมฟรีตามแพ็กเกจหลักของ “Galaxy SIII Super Deal”

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=26347

By Promotion2U

โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ