โปรโมชั่นการบินไทย Hello Summer 2555 บินทั่วไทยราคาประหยัด

โปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อนจากการบินไทย ให้คุณบินทั่วไทยในราคาประหยัดกว่าที่เคย

Promotion Thai Airways Hello Summer 2012

Promotion Thai Airways Hello Summer 2012

โปรโมชั่นการบินไทย Hello Summer 2012 โปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อนจากการบินไทย ให้คุณบินทั่วไทยในราคาประหยัดกว่าที่เคย กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ให้คุณเลือกบินคุ้มค่ากับเที่ยวบินจาก กรุงเทพ สู่ เชียงใหม่, เชียงราย,​ขอนแก่น,​อุดรธานี, อุบลราชธานี, กระบี่, ภูเก็ต, สุราษฏร์ธานี, หาดใหญ่ และ เส้นทางบิน เชียงใหม่ – ภูเก็ต

ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2555

ามารถใช้ออกเดินทางได้ ตั้งแต่ : 1 เมษายน 2555 – 30 มิถุนายน 2555

[box_light]

สำรองที่นั่งกับ โปรโมชั่นการบินไทย Hello Summer 2012 ได้ที่ www.thaiairways.com

[/box_light]

เส้นทางบิน ราคาบัตรฯเที่ยวเดียว สำหรับ 1 ท่าน ราคาบัตรฯไป – กลับ สำหรับ 1 ท่าน
ระหว่าง และ
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 2,185 บาท 4,370 บาท
เชียงราย 2,565 บาท 5,130 บาท
ขอนแก่น 1,930 บาท 3,860 บาท
อุดรธานี 2,010 บาท 4,020 บาท
อุบลราชธานี 2,120 บาท 4,240 บาท
กระบี่ 2,525 บาท 5,050 บาท
ภูเก็ต 2,630 บาท 5,260 บาท
สุราษฏร์ธานี 2,410 บาท 4,820 บาท
หาดใหญ่ 2,905 บาท 5,810 บาท
เชียงใหม่ ภูเก็ต 3,910 บาท 7,820 บาท
ราคาข้างต้นเป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

[divider]

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร โปรโมชั่นการบินไทย Hello Summer 2012

 • ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย , ตัวแทนจำหน่าย ของการบินไทย และ Internet ของบริษัท ฯ
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว หรือ ไป-กลับ บน ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น
 • ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555
 • และ เริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555
 • การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
 • บัตรโดยสารเส้นทางไป-กลับ มีอายุ 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทาง ที่ระบุบนบัตรโดยสาร
 • บัตรโดยสารเด็กราคา 75 % จากราคาผู้ใหญ่ข้างต้น และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรสำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
 • กรณีออกบัตรฯ แล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน, วันเดินทาง, เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
 • ได้รับไมล์สะสมปกติ
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 • **การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ / หรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นการบินไทย Hello Summer 2555 บินทั่วไทยราคาประหยัด

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=24300