Promotion Orient Thai คาราวานปี 3 บินทั่วไทยราคาเดียว 1,199.-

กลับมาอีกครั้งกับ โอเรียนท์ไทย คาราวาน ปี 3 ชวนคุณบินท่องเที่ยวทั่วไทยในราคาเดียว 1,199 บาท

โปรโมชั่นโอเรียนท์ไทย คาราวานปี 3 เก็บกระเป๋าเที่ยวทั่วไทย ราคาเดียว 1,199.-

Promotion Orient Thai คาราวานปี 3 บินทั่วไทยราคาเดียว 1,199.-

Promotion Orient Thai คาราวานปี 3 บินทั่วไทยราคาเดียว 1,199.- กลับมาอีกครั้งกับ โอเรียนท์ไทย คาราวาน ปี 3 ชวนคุณบินท่องเที่ยวทั่วไทยในราคาเดียว 1,199 บาท ออกเดินทางให้คุณจับจองกันได้ง่ายๆใกล้ๆคุณกับคาราวาน 4 ทั้งจังหวัดที่โอเรียนท์ไปไปออกบูธ ที่ เชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันและเวลาที่กำหนด

สำรองที่น่ั่งได้ระหว่าง : วันที่ 23 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2555 (เฉพาะในงาน “คาราวานปี 3 เก็บกระเป๋า เที่ยวทั่วไทย”)

และสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่ : วันที่ 2 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2555 เท่านั้น

และนอกจากนี้ยังสามารถซื้อบัตรโดยสารแบบชุดราคาพิเศษได้ในงานอีกด้วย

 • บัตรโดยสารแบบชุด Mi-Ni i Pass ในราคา 4,900 บาท (ใช้เดินทางได้ 3 เที่ยวบิน)
 • บัตรโดยสารแบบชุด Fly Me ในราคา 16,500 บาท (ใช้เดินทางได้ 12 เที่ยวบิน)

 

กำหนดวัน เวลา และ สถานที่จัดจำหน่ายคาราวานโอเรียนท์ไทย ปี 3

วันที่ สถานที่ บริเวณ จังหวัด เวลา
23 – 26 เม.ย. 55 Central Plaza Chiang Mai Airport หน้าร้าน Dairy Queen ชั้น 2 เชียงใหม่ 11.00 – 20.00 น.
28 เม.ย. – 1 พ.ค. 55 Central Plaza Chiang Rai Zone E-Center ชั้น 1 เชียงราย 11.00 – 20.00 น.
4 – 7 พ.ค. 55 Central Festival Phuket หน้า Financial Zone ชั้น 2 กรุงเทพฯ 11.00 – 20.00 น.
9 – 11 พ.ค. 55 Odean Fashion Mall Hat Yai หน้า Supermarket ชั้น 2 หาดใหญ่ 11.00 – 20.00 น.

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด Promotion Orient Thai คาราวานปี 3 บินทั่วไทยราคาเดียว 1,199.-

 • จำหน่ายบัตรโดยสารทุกเส้นทางภายในประเทศราคาเดียว 1,199 บาท (รวมหมดทุกอย่างแล้ว)
 • ราคานี้พิเศษเฉพาะในงาน “คาราวานปี 3 เก็บกระเป๋า เที่ยวทั่วไทย” ที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2555
 • ระยะเวลาการเดินทางสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2555 เท่านั้น
 • ราคาพิเศษนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
 • ราคาพิเศษนี้ที่นั่งอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบินและสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องได้
 • บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทางได้โดยต้องชำระ ค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่าผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วยโดย รวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 • บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้งต่อเที่ยวบิน
 • บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์ หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 • สายการบินโอเรียนท์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โอเรียนท์ไทยคาราวานปี 3 เก็บกระเป๋า เที่ยวทั่วไทย

บัตรโดยสารประเภทชุด Mini I pass

 • บัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass นี้ จัดจำหน่ายเป็นชุด ชุดละ 3 ใบ ( 1 ใบ แทนบัตรโดยสารต่อ 1 เที่ยวบิน)
 • บัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass สามารถใช้ได้ทุกเส้นทาง
 • บัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass จัดจำหน่ายชุดละ 4,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
 • สงวนสิทธิ์ผู้โดยสาร 1 ท่าน ซื้อบัตรโดยสารชุด Mini I passได้เพียง 3 ชุดเท่านั้น
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด
 • สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • บัตรโดยสารชุดMi-Ni I Pass สามารถใช้เดินทางได้ถึง 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น
 • ที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน และไม่มีที่นั่งในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง
 • สามารถสำรองที่นั่งผ่าน Call center 1126 ,เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร และ เว็บไซต์ สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อยล่วงหน้า 24 ชั่วโมง (สำหรับการ
 • สำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ หากผู้โดยสารประสงค์สำรองที่นั่งไป-กลับ กรุณาสำรองที่นั่งครั้งละ 1 เที่ยวบิน)
 • เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว บัตรโดยสารมีอายุ 30 วัน นับจากวันเดินทาง
 • สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางภายในอายุบัตรโดยสารที่กำหนดได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้ โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน
 • บัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass นี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี
 • บัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass นี้ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกคืนในกรณีชำรุด หรือสูญหาย
 • บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก Premium Pass ได้
 • บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์ หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 • สายการบินโอเรียนท์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัตรโดยสารประเภทชุด Fly me

 • Fly me จัดจำหน่ายเป็นชุด ชุดละ 12 ใบ ( 1 ใบ แทนบัตรโดยสารต่อ 1 เที่ยวบิน) โดยสามารถใช้เดินทางได้ทุกเส้นทางภายในประเทศ
 • Fly me จัดจำหน่ายชุดละ 16,500 บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)
 • สงวนสิทธิ์ผู้โดยสาร 1 ท่าน ซื้อบัตรโดยสารชุด fly meได้เพียง 1 ชุดเท่านั้น
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด
 • สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • สามารถใช้เดินทางได้ภายใน 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น
 • ที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารชุด fly me ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน และไม่มีที่นั่งในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง
 • ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งผ่าน Call Center 1126 และ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร โดยต้องสำรองที่นั่งอย่างน้อยล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
 • เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว บัตรโดยสารมีอายุ 30 วัน นับจากวันเดินทาง
 • บัตรโดยสาร fly me สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้ โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน
 • Fly me ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • Fly me สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกคืนในกรณีชำรุดหรือสูญหาย
 • บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก PremiumPassได้
 • บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อบัตรโดยสารชุด Fly me นี้ได้
 • บัตรโดยสารชุด Fly me นี้ภายใต้เงื่อนไขที่สายการบินฯกำหนดเท่านั้น และ สายการบินโอเรียนท์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=24646