Promotion MY by CAT บริการ 3G โดยคนไทยเพื่อคนไทย

ตอนนี้ MY by CAT ยังมีแค่เพียงระบบรายเดือนและมีแพ็คเกจให้เลือกใช้ได้ 3 แพ็คเกจตามรูปแบบการใช้งานเบื้องต้น

โปรโมชั่น MY by CAT บริการ 3G โดยคนไทยเพื่อคนไทย

Promotion MY by CAT บริการ 3G โดยคนไทยเพื่อคนไทย

Promotion MY by CAT 3G บริการ 3G โดยคนไทย เพื่อคนไทย รองรับความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps ให้คุณไม่พลาด ทุกการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์ รวดเร็วทันใจต่อเนื่อง ทั้งสัญญาณภาพ และ เสียง มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมที่สุดทั่วประเทศในปัจจุบัน  ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ดียิ่งกว่าเดิม

ตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ 3G MY by CAT ได้ที่นี่ http://www.mybycat.com/area.php

[box_dark]อย่าลืมตรวจสอบมือถือว่ารองรับสัญญาณ  3G HSDPA 850 MHz หรือเปล่านะครับ ถ้าใช้แค่โทรสามารถใช้มือถือที่รองรับ 1800MHz ใช้โทรเข้า-ออกได้ครับ[/box_dark]

Promotion MY by CAT ระบบจดทะเบียน

ตอนนี้ MY by CAT ยังมีแค่เพียงระบบรายเดือนและมีแพ็คเกจให้เลือกใช้ได้ 3 แพ็คเกจตามรูปแบบการใช้งานเบื้องต้น (ราคาค่าบริการ แทบไม่แตกต่างกับค่ายมือถือเจ้าประจำทั้ง 3 ค่ายเท่าไหร่)

  • My Smart : โทรคุ้ม เล่นเน็ทคุ้ม
  • My Click : เล่นเน็ตจุใจกับโปรโมชั่นดาต้าอย่างเดียว
  • My Talk : โทรสุดคุ้ม

* สมัครใช้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

[divider]

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น My Smart

1. รายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น “my Smart” สำหรับผู้สมัครหรือใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my
ในระบบรายเดือน โดยมีระยะเวลาสมัครใช้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายจาก my

2. อัตราค่าใช้บริการของรายการส่งเสริมการขายนี้มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.25 บาท
(คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)
2.2 ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 1.25 บาท
2.3 ค่าบริการ MMS ครั้งละ 3 บาท
2.4 ค่าอินเทอร์เน็ตส่วนเกิน เมกกะไบต์ละ 1.50 บาท และค่าโทรระหว่างประเทศคิดตามการใช้งานจริง

3. อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามโปรโมชั่น ครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์
เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) และ
ค่าใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆเช่น การโทรเลขหมายพิเศษ,
บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการ ข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ,
ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, บริการพิเศษและบริการเสริมอื่น

4. ในช่วงแรกของการเปิ ดให้บริการ บริการ MMS ยังไม่สามารถใช้บริการได้ หากใช้บริการได้แล้ว
ผู้ใช้บริการจะเสียค่าบริการตามอัตราค่าบริการ MMS ข้างต้น

5. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามการใช้งานจริงเป็นเมกกะไบต์ส่วนเกินของเมกกะไบต์คิดเป็น 1 เมกกะไบต์

6. สิทธิการใช้งาน 3G/EDGE/GPRSและโทรฟรีส าหรับ 1 เดือน (รอบบิล) ใช้ไม่หมดไม่สามารถทบยอดไปใช้
เดือนหน้าได้ และกรณีใช้งานไม่เต็มเดือนคิดเป็นสัดส่วนตามจ านวนวันที่ใช้

7. โปรโมชั่น my Smart ค่าบริการรายเดือน 790 บาท จะได้รับสิทธิ์ 3G เป็นจ านวน 4 GB. หลังจากนั้นใช้
ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็ว 384 Kbps

8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนเลือกใช้บริการ ได้ที่ call center โทร.02-401-2222 หรือ www.mybycat.com ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง

9. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
[divider]

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น My Click

1. รายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น “my Click” สำหรับผู้สมัครหรือใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my
ในระบบรายเดือน โดยมีระยะเวลาสมัครใช้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายจาก my

2. อัตราค่าใช้บริการของรายการส่งเสริมการขายนี้มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.25 บาท
(คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)
2.2 ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 1.25 บาท
2.3 ค่าบริการ MMS ครั้งละ 3 บาท
2.4 ค่าอินเทอร์เน็ตส่วนเกิน เมกกะไบต์ละ 1.50 บาท และค่าโทรระหว่างประเทศคิดตามการใช้งานจริง

3. อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามโปรโมชั่น ครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์
เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) และ
ค่าใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆเช่น การโทรเลขหมายพิเศษ,
บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการ ข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ,
ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, บริการพิเศษและบริการเสริมอื่น

4. ในช่วงแรกของการเปิ ดให้บริการ บริการ MMS ยังไม่สามารถใช้บริการได้ หากใช้บริการได้แล้ว
ผู้ใช้บริการจะเสียค่าบริการตามอัตราค่าบริการ MMS ข้างต้น

5. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามการใช้งานจริงเป็นเมกกะไบต์ส่วนเกินของเมกกะไบต์คิดเป็น 1 เมกกะไบต์

6. สิทธิการใช้งาน 3G/EDGE/GPRSและโทรฟรีส าหรับ 1 เดือน (รอบบิล) ใช้ไม่หมดไม่สามารถทบยอดไปใช้
เดือนหน้าได้ และกรณีใช้งานไม่เต็มเดือนคิดเป็นสัดส่วนตามจ านวนวันที่ใช้

7. โปรโมชั่น my Click ค่าบริการรายเดือน 590 บาท จะได้รับสิทธิ์ 3G เป็นจ านวน 4 GB. หลังจากนั้นใช้
ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็ว 384 Kbps (เดิมกำหนดไว้ 256 Kbps)

8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนเลือกใช้บริการ ได้ที่ call center โทร.02-401-2222 หรือ www.mybycat.com ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง

9. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

[divider]

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น My Talk

1. รายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น “my Talk” สำหรับผู้สมัครหรือใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my
ในระบบรายเดือน โดยมีระยะเวลาสมัครใช้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายจาก my

2. อัตราค่าใช้บริการของรายการส่งเสริมการขายนี้มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.25 บาท
(คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)
2.2 ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 1.25 บาท
2.3 ค่าบริการ MMS ครั้งละ 3 บาท
2.4 ค่าอินเทอร์เน็ตส่วนเกิน เมกกะไบต์ละ 2 บาท และค่าโทรระหว่างประเทศคิดตามการใช้งานจริง

3. อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามโปรโมชั่น ครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์
เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) และ
ค่าใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆเช่น การโทรเลขหมายพิเศษ,
บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการ ข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ,
ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, บริการพิเศษและบริการเสริมอื่น

4. ในช่วงแรกของการเปิ ดให้บริการ บริการ MMS ยังไม่สามารถใช้บริการได้ หากใช้บริการได้แล้ว
ผู้ใช้บริการจะเสียค่าบริการตามอัตราค่าบริการ MMS ข้างต้น

5. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามการใช้งานจริงเป็นเมกกะไบต์ส่วนเกินของเมกกะไบต์คิดเป็น 1 เมกกะไบต์

6. สิทธิโทรฟรีทุกเครือข่าย สำหรับ 1 เดือน (รอบบิล) ใช้ไม่หมดไม่สามารถทบยอดไปใช้เดือนหน้าได้ และ
กรณีใช้งานไม่เต็มเดือนคิดเป็นสัดส่วนตามจำนวนวันที่ใช้

7. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนเลือกใช้บริการ ได้ที่ call center โทร.02-401-2222 หรือ www.mybycat.com ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง

8. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=21434