Promotion H.I.S.Tours & Jet Asia Airways บินญี่ปุ่น 9,999.-

โปรโมชั่นสุดคุ้ม!! H.I.S. Tours ชวนคุณเที่ยวญี่ปุ่นแบบสุดคุ้มค่าบินไปกับสายการบิน Jet Asia Airways ในราคาที่คุณต้องตะลึง!

Promotion H.I.S.Tours & Jet Asia Airways Special Price to Japan บินญี่ปุ่น 9,999.-

Promotion H.I.S.Tours & Jet Asia Airways Special Price to Japan บินญี่ปุ่น 9,999.-

Promotion HIS.Tour & Jet Asia Airways Special Price to Japan 9,999.- โปรโมชั่นสุดคุ้ม!!  H.I.S. Tours ชวนคุณเที่ยวญี่ปุ่นแบบสุดคุ้มค่าบินไปกับสายการบิน Jet Asia Airways ในราคาที่คุณต้องตะลึง!

ด้วยโปร บินไป – กลับ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ญี่ปุ่น (โตเกียว – นาริตะ) ในราคาเพียง 9,999 บาท เท่านั้น! (ราคารวมภาษีน้ำมัน แต่ไม่รวมภาษีสนามบิน 1,750 บาท) เท่ากับว่าจ่ายรวมทั้งหมด 11,749 บาท (ที่นั่งโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด)

ระยะเวลาเดินทาง :

  • บินจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ญี่ปุ่น (โตเกียว – นาริตะ) : ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2555
  • บินกลับจาก ญี่ปุ่น (โตเกียว – นาริตะ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) : ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2555

Promotion H.I.S.Tour & Jet Asia Airways Special Price to Japan flight scheduleสอบถามรายละเอียดเงื่อนไข และ สำรองที่นั่งกับ Promotion H.I.S.Tour & Jet Asia Airways Special Price to Japan บินญี่ปุ่น 9,999.- ได้ที่ H.I.S. Tours CO.,LTD. (399 อาคาร Interchange ชั้น UL ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในเวลาทำการ : 09.30 น.- 18.00 น.)

หรือ โทร : 02-264-6899 แฟกซ์ : 02-264-6889  E-mail : thaiproject@histours.co.th
[box_light]

รายละเอียดเพิ่มเติม :

นํ้าหนักของกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

  • Economy class: กระเป๋าสัมภาระ x1 (นํ้าหนักไม่เกิน 23kg)
  • Business class: กระเป๋าสัมภาระ x2 (นํ้าหนักไม่เกิน 23kg)

นํ้าหนักของสัมภาระติดตัว

  • 7 kg ต่อ สัมภาระ 1ใบ และมีขนาดไม่เกิน 45inch(22x16x10inch) หรือ 115cm(55cmx40cmx25cm)โดยคิดรวมจากทั้ง3ด้าน

อาหารบนเครื่อง

  • 1 ครั้ง /เที่ยว , Soft drinks มีบริการฟรี

อื่นๆ

  • มีผ้าห่มและหมอน ให้บริการ

[/box_light]

Promotion H.I.S.Tours & Jet Asia Airways บินญี่ปุ่น 9,999.-

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=24314