Promotion VNC Sale 70% Mar.2012

Promotion VNC Sale 70% Mar.2012 เฉพาะสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเวิลด์,เซ็นทรัล พัทยาบีช และเซ็นทรัล ภูเก็ต

Promotion VNC Sale 70% (มีค.55)